Aktiviteter

Merker

Noen ganger er dørstokkmila seig, selv for eiere av polare brukshunder. Da kan det være fint å ha et mål å strekke seg etter. Derfor har vi laget tre ulike merker; kløvmerker, distansemerker og aktivitetsmerker.

Foto: Zvenislava Zaretskaya

Kløvmerket

Kløvtestene består av tre merker (gull, sølv og bronse) som hunden kan ta, hvor merkene må tas i stigende rekkefølge.

Kløvtester arrangeres av Norsk Polarhundklubb eller klubbens distriktskontakter, hvor det maksimalt kan tas et merke for hvert arrangement.

For deltakelse på kløvtest er det krav om at hunden er minimum 18 måneder og trent til å gå med kløv. Det er videre krav om at hunden er fri for skader og ellers er i god nok form til å kunne gjennomføre testen. Hunden og kløven kan veies før start av representant fra Norsk Polarhundklubb på de arrangementene det lar seg gjøre. Det kan tas samlet 15 minutter pause for hver 10 kilometer tur.

Kløvtestene kan tas av alle raser, så lenge eieren av hunden er medlem av Norsk Polarhundklubb.

Kløvtest bronse:
Vekt på kløv: 15% av kroppsvekten på hunden.
Lengte på tur: Minimum 10 kilometer (dagstur)
Eksempel: 25 kilo hund må ha kløv på 3,75 kg
Minimumsalder på hund: 18 mnd

Kløvtest sølv:
Vekt på kløv: 25% av kroppsvekten på hunden.
Lengte på tur: Minimum 20 kilometer (dagstur)
Eksempel: 25 kilo hund må ha kløv på 6,25 kg
Minimumsalder på hund: 24 mnd

Kløvtest gull:
Vekt på kløv: 35% av kroppsvekten på hunden.
Lengte på tur: Minimum 40 kilometer fordelt på to påfølgende dager
Eksempel: 25 kilo hund må ha kløv på 8,75 kg
Minimumsalder på hund: 24 mnd

Aktivitetsmerket

Norsk Polarhundklubb vil hvert kalenderår fremover arrangere muligheten for hunder å ta Norsk Polarhundklubbs aktivitetsmerke i gull, sølv eller bronse for det aktuelle året. Aktivitetsmerket har til formål å fremme aktivitet hos medlemmene, samt få en uoffisiell oversikt over hvilke aktiviteter medlemsmassen bedriver. Etter utgangen av året vil en endelig oversikt presenteres og oppnådde merker tildeles de aktuelle hundene. All informasjon vil også publiseres på Norsk Polarhundklubbs hjemmeside www.polarhund.no

Alle konkurransetyper og tester er gyldige i poengsamlingen til aktivitetsmerket så lenge de er arrangert i regi av en klubb/organisasjon og følger deres retningslinjer og regelverk for gjennomføring. Det gis poeng for deltakelse i henhold til poengliste.

For 2021 er det satt følgende poengkrav til de forskjellige merkene:
Gull – 50 poeng
Sølv – 30 poeng
Bronse – 15 poeng

Det er lagt opp til at det skal være enklest mulig for alle å være med, og vi har derfor holdt regler og retningslinjer til det minimum.

Det er det enkelte medlemmet selv som er ansvarlig for å sende inn hva de enkelte hundene deres har deltatt på.
Denne e-post kan også benyttes ved eventuelle spørsmål om aktivitetsmerket: aktivitet@polarhund.no
Gjeldende frister for å melde inn utførte aktiviteter er 1.Mars påfølgende år for å ha mulighet til å motta merket på årsmøte til klubben det året.
Last ned dette for å registrere din aktivitet. Når ett merke er nådd sendes dette til aktivitet@polarhund.no


Retningslinjer

  • Alle konkurransetyper og tester er gyldige så lenge de er arrangert i regi av en klubb/organisasjon og følger deres retningslinjer og regelverk for gjennomføring.
  • Konkurransen går over 12mnd. Vi anbefaler å starte 1 januar slik at merket kan mottas på årsmøte året etter
  • Det er hver enkelt hund som sanker poeng, ikke eier. Hver eier kan derfor delta med flere hunder.
  • Det anbefales å bruke skjema fra denne siden til å dokumenter deres aktivitet. Dokumenter oversiktlig da blir det enklere å kontrollere.
  • Eventuelle bilder og annen relevant informasjon kan om ønskelig sendes med til aktivitet@polarhund.no
  • Konkurransen er kun åpen for medlemmer av Norsk Polarhundklubb.
  • Hunden som er brukt på aktiviteten må være fra en av de polare rasene.


Poenggiving

AktivitetDeltakelse
Hundekjøring sprint 1-29 km5 poeng
Hundekjøring mellomdistanse 30-300 km15 poeng
Hundekjøring langdistanse fra 301 km30 poeng
Hundekjøring barmark3 poeng
Hundekjøring 1 mil ubegrenset tid5 poeng
Hundekjøring enspanntest godkjent7 poeng
Hundekjøring langidstansetest A, B eller C godkjent10 poeng
Hundekjøring langidstansetest D godkjent25 poeng
Gjennomført kløvtest gull15 poeng
Gjennomført kløvtest sølv10 poeng
Gjennomført kløvtest bronse5 poeng
Organisert dagstur over 2 mil3 poeng
Nasjonale/øvrige utstillinger1 poeng
Internasjonale utstillinger3 poeng
Klubbens egne utstillinger5 poeng
Deltakelse valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighetskurs eller bronsemerkekurs3 poeng
Deltakelse andre kurs, 6-8 kurskvelder2 poeng
Deltakelse helgekurs2 poeng
Deltakelse hundesport konkurranse (alle grener/kategorier)2 poeng
Besøkshund (minimum 20 intervensjoner i løpet av året)10 poeng
Terapihund (minimum 30 intervensjoner i løpet av året)15 poeng
Godkjent redningshund15 poeng
Ved eventuelle konflikter og/eller uenigheter er det styrets sin tolkning av regelverk/arrangement/resultat som legges til grunn for eventuell avgjørelse.

Distansemerket

Aktivitetsmerket er for alle typer organisert aktivitet. Distansemerket er for de daglige turer, treningsturer og det måles all fysisk aktivitet vi har med hundene våre i løpet av 12 måneder.
Last ned RunKeeper eller liknende app som kan logge aktiviteten eller last ned dette dokumentet for å selv dokumentere distanser og send loggen inn når ett merke er nådd til: aktivitet@polarhund.no.

Kravene er som følger: GULL – 360 mil, SØLV – 270 mil, BRONSE – 180 mil.

Dette kan muligens høres litt mye ut, men vi tror mange blir overrasket over hvor mange mil de faktisk er på tur i løpet av 12 mnd. Her teller nemlig alt – ski, sykkel, kickbike, kickspark, bena, slede, trehjuling. Kort sagt alle gangene du tar med hunden(e), så starter du appen og er i gang!