Aktiviteter

Utstilling

Norsk Polarhundklubb arrangerer rasespesialer for våre egne raser, samt polarhundutstillinger for alle de seks polare rasene. Covid-19 har gjort at antall utstillinger blir sterkt redusert, men vi publiserer nye datoer her så fort vi har mer informasjon om datoer etc.

Lise Pedersen Rånes

Leder utstillingskomité

utstilling@polarhund.no

Hovedutstillingen

Hovedutstillingen til klubben er for alle de polare rasene og holdes i forbindelse med årsmøtet i klubben første helgen i mai.

Rasespesial

Avlsrådet for samojed holder egen rasespesial i forbindelse med Samojedsamlingen som finner sted i februar/mars hvert år der det kåret beste hund sammenlagt (løp + utstilling).

Utstilling i Midt-Norge

Det arrangeres polarhundutstilling for alle polare raser i Midt-Norge i september/oktober hvert år. Denne utstillingen er åpen for alle seks polare raser.

Nyttig informasjon om utstilling

Terminliste

Ny i ringen?

Etiske retningslinjer