Årsmøte 2020

Styret i Norsk Polarhundklubb vil informere at årsmøtet i 2020 blir den 25. april på Fagernes Camping. Program for helgen vil komme sammen med innkalling, årsberetning og informasjon om utstillingen.

Forslag til årsmøte og forslag til valgkomité må være sendt inn minimum 5 uker før, det vil da si 20. mars 2020.

Forslag til saker som ønskes tatt opp på årsmøte må være styret i hende senest fredag 20.03.20. Saker sendes til Leder@polarhund.no

Forslag til personer til verv i klubben sendes til valgkomiteen v/Tone-Lise Vilje på mail: tonelisevilje@gmail.com
Frist for forslag er fredag 20.03.20

Vi setter pris på alle forslag.

Program for helgen vil komme sammen med innkalling, årsberetning og informasjon om utstillingen.