Årsmøte i Norsk Polarhundklubb 29. april 2017 på Fagernes

Årsmøte i Norsk Polarhundklubb 29. april 2017 på Fagernes.

Forslag til kandidater til nestleder, styremedlem og vara, kan sendes valgkomiteens leder Grete Larsen på polarvilja@gmail.com innen 24. mars.

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet, sendes leder Øyvind Aas på leder@polarhund.no innen 24. mars 2017.

 

PROGRAM

Fredag:
Grillene fyres fra 18:00 og det blir sosialt samvær i teltet på Fagernes Camping

Lørdag:
10:00 – Utstilling på Fagernes Camping for alle fire polare raser. Gruppebedømmelsen starter umiddelbart etter rasebedømmelsen.
15:00 – Vi fyrer opp grillene og får oss litt mat etter utstillingen
17:00 – Foredrag Flokkstruktur fra Gisle Uren på Munkekroen
18:00 – Årsmøte og generalforsamling på Munkekroen
19:00 – Medlemsmøte på Munkekroen
21:00 – Utdeling av fortjente merker (kløv, distanse og aktivitet) i teltet på Fagernes Camping. loddsalg og sosialt samvær

Søndag:
10:00 – Kløvtur og bronsemerke for de som ønsker det. Starter ved resepsjonen på Fagernes Camping.

HJERTLIG VELKOMMEN!