Årsmøtet og hovedutstilling 1.-3. mai 2015.

Årsmøtet og hovedutstilling for Norsk Polarhundklubb er på Fagernes Camping 1.-3. mai 2015. 

Årsmøtepapirene sendes på e-post i god tid før fristen. Vi oppfordrer medlemmer til å dobbeltsjekke e-postadressen de har registrert hos NKK.  Kandidater til verv i klubben kan sendes til leder for valgkomiteen Per Arne Berg på:parne.b@gmail.com  Kandidatnavn må være lederen i hende senest fem uker før møtet holdes. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes til leder Øyvind Aas på leder@polarhund.no. Sakene må sendes inn senest fem uker før møtet holdes.

Fredag kveld vil tidligere leder av NKK, mangeårig samojedoppdretter, eksteriørdommer og turentusiast Eivind Mjærum holde raseforedrag om samojedhund. Alle medlemmer er hjertlig velkommen på dette. Særlig oppdrettere oppfordres til å delta.

PROGRAM:

Fredag:
17:00 – Utstillingstrening ved ringene
19:45 – Foredrag Eivind Mjærum på Munkekroa
21:00 – Debatt om samojeden, plenumsdebatt med ordstyrer

Lørdag:
10:00 – Utstillingen starter
15:00 – Tur i nærområdet for de som vil
18:00 – Årsmøtet starter på Munkekroa

Søndag:
09:00 – Overlevering fra gammelt til nytt styre
10:00 – Kløvtesten, bronsemerket. Start ved resepsjonen på Fagernes Camping

HUSK at innsending av saker som ønskes behandles av årsmøtet, må være leder Øyvind Aas i hende senest lørdag 28/3, altså fem uker før årsmøtet. Saker kan sendes til leder@polarhund.no. Det samme gjelder kandidater til verv, som sendes til leder av valgkomiteen Per Arne Berg på ​parne.b@gmail.com

Bilde er lånt av Fagernes Camping