Avd Midt-Norge

Leder
Viktoria B. Wågan
Nestleder
Berit Grydeland
Kasserer
Christine Sandelin
Medlem
Inger Synnøve Røliaunet
Medlem
Solfrid Bolkan
Vara
Hildegunn Thorsvik
Vara
Tine Solbakk

 

Valgkomite
Leder
Sigmund Ås
Medlem
Sarah F. Ås

Rørosløpet
Gisle Uren
91727477
Håkon Holmli
47317039