Bli medlem

Norsk Polarhundklubb er en aktiv klubb for mennesker med interesse for polarhund. Klubben har et stort antall medlemmer over hele landet og en rekke tilbud til medlemmene gjennom året.

Medlemsaktiviteter
Gjennom året avholdes en rekke regionale og lokale samlinger og aktiviteter der fokuset er lagt på bruk av polarhund i et trivelig fellesskap. Det er på enkelte samlinger lagt et særlig fokus på tilbud til nye medlemmer hvor det gis opplæring og hjelp til bruk av polarhund og utstyr.

Løp
Klubben har fem faste løp gjennom året. Disse arrangeres av både hovedklubben og av regionale avdelinger og avholdes da også i ulike deler av landet. Dette gir de fleste medlemmer muligheten til å delta på et løp i rimelig avstand fra der en bor. Løpene er av ulik lengde med klasser for alt fra en til 12 hunder.

Utstillinger
Hvert år avholder klubben to spesialutstillinger for alle de fire polare rasene. I tillegg avholdes det årlig en egen utstilling for samojed. På klubbens utstillinger kan en regne med å finne erfarne dommere med god innsikt i våre raser.

Medlemsblad
Medlemsbladet Polarposten er et innholdsrikt blad med både solide hundefaglige artikler, stoff fra medlemmene, informasjon fra klubben og annonser for ulike aktiviteter.

Raseforvaltning
Norsk Polarhundklubb samarbeider med NKK og er tildelt forvaltningsansvaret for rasene grønlandshund og samojedhund. Klubben har opprettet egne avlsråd for hver av rasene. Avlsrådet har blant annet som oppgave å gi eiere av rasen informasjon omkring valpekull, rasenes helsesituasjon, regler omkring avl og registrering av bruksresultater. Avlsrådene arrangerer årlige rasesamlinger.

Medlemskap
Medlemskap i Norsk Polarhundklubb koster kr. 410,- pr år (er du allerede er medlem i en annen hundeklubb som samarbeider med NKK får du bare et tillegg på kr. 250,-). Dersom du bor i en landsdel hvor det er opprettet en egen regionalavdeling blir du automatisk medlem der. Medlemskap i Norsk Polarhundklubb innebærer også automatisk medlemskap i NKK. Som medlem der får du følgende goder: medlemspris på deltagelse på utstillinger, tilgang til dogweb (helsedata, kull, registreringer, utstillingsresultater, prøveresultater, statistikker) og Hundesport hver måned (NKK sitt blad).

Du kan melde deg inn i Norsk Polarhundklubb via NKK sin hjemmeside http://www.nkk.no . Gå inn på Medlemsservice og «ønsker du å bli medlem».

Vi ønsker at Norsk Polarhundklubb skal være en klubb der alle polarhundeiere føler seg hjemme og ønsker deg hjertelig velkommen som medlem.