Evaluering av klubbens RAS

Avlsrådene vil gjennomføre årlig evaluering av klubbens RAS for grønlandshund og for samojed. I den forbindelse ønsker vi tilbakemelding og innspill fra medlemmer som er eiere eller oppdrettere av klubbens to raser og som har gjort seg erfaringer med bruk av RAS siden dokumentene ble utarbeidet for snart tre år siden. Det er viktig å påpeke at dette er en årlig evaluering av RAS, ikke en redigering. Etter plan fra NKK skal RAS redigeres kun hvert femte år, altså om to års tid.

Send din tilbakemelding til avlsrådet for grønlandshund (grraadet@polarhund.no) eller avlsrådet for samojed (saraadet@polarhund.no) innen 13.12.2016. Evalueringen vil bli foretatt i felles avlsrådsmøte den 14.12.2016. Resultat av evalueringen vil styret i NP oversende til NKKs avlskonsulent og deretter offentliggjort for klubbens medlemmer på egnet vis.