Avlsrådet

Rita Lysholm, bor på Røros. Jobber som spesialsykepleier ved LHL-klinikken på Røros. Jeg forelsket meg tidlig i Grønlandhund og kjøpte min første i 1979, har vært aktivt medlem i polarhundklubben siden 1979. Har i mange år innehatt diverse verv i klubben og er nå med på nytt i avlsrådet for andre året. Vi har i dag 8 grønlandshunder, har sammen med Wiktor Hagan oppdrett på rasen med kennelnavnet Wanvare. Har drevet oppdrett siden 1982. Vi har i alle år brukt hundene våre til et aktivt friluftsliv der hele familien har deltatt . I løpet av året er jeg å treffe på noen samlinger i klubben , i tillegg til løp og utstillinger. Min viktigste grunn til å sitte i avlsrådet er et mål om å kunne bidra til en sunn og god avl på rasen. Der vi ivaretar rasen på best mulig måte slik at den opprettholdes som den unike brukshunden den er!

Jeg heter Marit Ånes og er ferdig utdannet vernepleier. Kommer fra Mosjøen, men har bosatt meg i Kvæfjord kommune. Jeg er  født og oppvokst med grønlandshunder og har bestandig hatt en stor interesse for rasen. Jeg har kjørt, og kjører mange løp med hundene og har de siste årene fokusert spesielt på langdistanse hundekjøring. Jeg er også aktiv på utstilling. Jeg og samboeren min har  pr idag 11 grønlandshunder som lever et aktivt liv både som turhunder, løpshunder og utstillingshunder. (BIlde: Tine Scöll Johansen).


Stine Imelda Haas

Kine Pedersen

Avlsrådet for Grønlandshund er en rådgivende instans for Norsk Polarhundklubb. Avlsrådets viktigste oppgave er å bistå medlemmene med råd angående avl av Grønlandshund i tråd med klubbens formålsparagraf. Rådet ser det imidlertid som en like viktig oppgave å skape et miljø der alle som er interessert i vår flotte hunderase kan treffes og drive med spennende hundearbeid.

Tidligere var en av avlsrådets oppgaver å godkjenne nye avlskombinasjoner. For å bli godkjent måtte kombinasjonene følge Norsk Polarhundklubb’s regler for avl og oppdrett. Ansvaret for at reglene følges er nå overført til den enkelte oppdretter. Oppdrettere som er tilsluttet Norsk Polarhundklubb er imidlertid forpliktet til å informere avlsrådet om paringer så snart disse er foretatt og dokumentere at reglene er fulgt.

Kontaktinfo for avlsrådet: grraadet@polarhund.no