Oppdretterliste

Oppdretterne som står på denne listen er medlemmer i Norsk Polarhundklubb. Kull som er godkjent etter klubbens regler for avl og oppdrett finner du på valpelista

Kennel Wanvare

Rita Lysholm og Wiktor Hagan

Kåsavegen 221

7374 Røros

Tlf: 72 41 38 52, 926 14 849

rita@wanvare.no  wiktor@wanvare.no

Kennel Rennfokk

Anne Nørbech og Gisle Uren

Femundsvegen 1193

7374 Røros

Tlf: 917 27 477

gisle@rennfokk.no

Kennel Suna-Sanik

Mette og Marit Ånes

Herringvegen 749

8659 Mosjøen

Tlf: 916 00 958, 46954637

marit.aanes.ma@gmail.com  mette.aanes@baelgros.no

Kennel Isparadiset

Tor Åge Nygård

Markvegen 132

8659 Mosjøen

Tlf: 975 38 406

isparadiset@gmail.com

Kennel Fjellgrenda

Tine Solbakk

Bjynnvassdalen 12

8615 Skonseng

Tlf: 90737303

tinesolbakk@gmail.com

Kennel Tasermiut

Kristin Bjørndal og Odd Lund

Bakkatn 30

2890 Etnedal.

Tlf 90605168/99480214.

tasermiut@live.no

Kennel Kimassok

Tove-Kristin Ludvigsen

Vassmyrveien 15

8890 Leirfjord
Mob.: (+47) 92 21 67 17

kimassok@gmail.com 

Oppdrettere som ønsker å være med på denne listen betaler kr. 100,- pr. kalenderår. Betalingsfristen er den 31.01. for gjeldende år.

Betales til konto: 5136 05 70057

Send en epost med kontaktinformasjon til grraadet@polarhund.no

Oppdretterne på denne lista forplikter seg til å følge klubbens avslregler.

Har man et kull som ikke følger avlsreglene får man en advarsel, ved flere kull som ikke følger reglene fjernes man fra oppretterlista i 12 måneder