Informasjon fra avlsrådet for Grønlandshund

(Publisert i P-posten nr 1 2020)

Dette har vel for de fleste vært en underlig sesong.  Hundesykdom i høst førte til liten felles aktivitet i de fleste hundemiljøer. Det nye året var knapt startet før koronaepidemien la ned det meste av aktivitet. For avlsrådet sin del fikk vi raskt en utfordring med vår planlagte vintersamling på Johnsgård. Denne skulle gå fra 13.-15. mars, men 11.mars valgte vi å avlyse den da flere hadde planlagt reise dit fra den 12. mars. Vi satser på nytt med ny samling på Johnsgård 19.-21.mars 2021. Info finnes også på facebookgruppen «Grønlandshundsamling Johnsgård 2021».Håper å se mange av dere der! Kom gjerne med innspill hva du ønsker skal være innholdet for samlingen, forslag og tips mottas med takk. Vi ønsker alltid at samlingen skal være attraktiv for alle med interesse for rasen.

Avl på rasen

Avlsrådet jobber hele tiden for det mål at all avl på vår rase skal følge NKK og klubbens etiske krav og anbefalinger for hundeavl.

Vi ser at det har blitt mindre og mindre aktivitet på klubbens hjemmeside og få er i kontakt med avlsrådet før parringer foretas. Få oppdrettere benytter seg av tilbudet klubben har der parringer, planlagte kull, hunder til omplassering m.m kan legges ut på hjemmesiden av klubbens medlemmer. Det vi ser i dag er at mye reklame for egen avl ligger ute på forskjellige FB-sider for rasen. Avlsrådet ser med bekymring  på en del av dette, da kvaliteten på det avlsarbeidet som gjøres er veldig varierende, men valpeprisen er gjerne det maksimale. Denne våren har vi sett flere kull der det er brudd på både NKKs og klubbens regler for god hundeavl. Dette er helt tragisk for vår lille rase!

Vi ønsker oss et langt bedre samarbeid mellom avlsråd og oppdrettere til det beste for vår rase.

Ny facebookside

Vi har opprettet en ny facebookside som heter «Avlsrådet for Grønlandshund». Anbefaler alle å gå inn og like siden. Vi i avlsrådet ser at våre medlemmer er mer aktive på sosiale medier som facebook, enn hjemmesider hvorav vår egen side på www.polarhund.no blir lite brukt. For å komme nærmere våre medlemmer, og i et forsøk på å nå ut til alle grønlandshund eiere og interesserte har vi derfor besluttet å lage en facebook-side for Avlsrådet Grønlandshund hvor vi kommer til å poste følgende:
– Planlagte og godkjente kull

– Valpeliste

– Helseresultat

– Utstillingsresultat

– Løpsresultat

– Bilder fra medlemmer

– Hannhundliste

Vi håper på denne måten å kunne synliggjøre rasen grønlandshund og rasearbeidet som oppdretterne gjør. For å få din hund på denne siden må du være medlem av Norsk Polarhundklubb. Det er kun kull som oppfyller Norsk polarhundklubb og Norsk kennel klubb sine regler som blir promotert på denne siden. Vi ønsker gjerne at eiere av grønlandshund benytter seg av siden, og kan bistå oss med å sende inn nye og oppdaterte bilder og info om planlagte kull, kull som blir født og hannhunder som oppfyller kravene til hannhundlisten. For at vi skal poste informasjon om kull, valper og hannhunder stilles det krav om at hunden er innenfor kravene til norsk polarhundklubb. Reglene finner man på www.polarhund.no
Vi kommer også til å poste løpsresultat, utstilingsresultat, helseresultat og medlemsbilder. Her oppfordrer vi medlemmene til å være flinke å sende inn informasjon og bilder.

 
Administratorene på denne siden er de fire medlemmene av avlsrådet som er Tine Solbakk, Rita Lysholm, Stine Imelda Haas og Marit Ånes.

HD på rasen

Avlsrådet jobber hele tiden for at flere eiere av rasen skal ta ansvar og få tatt røntgen av hundens hofter. I 2019 fikk vi endelig opp antallet som ble HD røntget, det var 30! Av disse var 23 fri for HD men hele 7 ble avlest med HD, tallene fordelte seg på 3 med C hofter, 3 med D og 1 med E. En hund med C hofter får sjelden plager av sin HD og kan fungere bra i det aktive livet en grønlandshund er beregnet for. Hunder med mere alvorlig HD har ofte forkalkninger i sine hofteledd noe som ledd kan føre til smerter og redusert livslengde for hunden.

Det skal selvfølgelig aldri avles på en hund med HD! Sjekk NKKs Dogweb før paringer gjøres, kontakt avlsrådet når parringer planlegges, kanskje har vi nyttig informasjon til deg som oppdretter! Hvordan er HD status på avlsdyrenes foreldre og kullsøsken. Sjekk HD status før du kjøper deg valp!

Vi har HD på vår rase, det vil dukke opp nye tilfeller men skal vi jobbe for å få færrest mulig individer med HD må alle ta ansvar! Eiere må HD røntge sin hund uavhengig om den skal brukes i avl eller ikke. Oppdrettere må være seg sitt ansvar bevisst og gjøre kloke vurderinger ved valg av avlsdyr. Valpekjøpere må være bevisste på hva de kjøper. Vit at valpen du kjøper skal være friskest mulig med sunne sterke hofter! Grønlandshunden er en fantastisk brukshund. Når den drar lasset for deg eller bærer kløven slik at din egen ryggsekk er lettere, da bør du som eier vite at din hund har frisk gode hofter som tåler denne belastningen!

Skal vi fortsatt ha sunne friske individer og lav grad av HD på rasen så MÅ eierne få røntget hundene sine!! Bidra du også slik at vi får en god statistikk på rasen for 2020

Hilsen avlsrådet v/ Marit, Tine, Stine og Rita