Informasjon om fritak for fullcertordningen for Norsk Polarhundklubb.

På Årsmøte på Fagernes April 2018 ble det vedtatt at klubben ønsket fritak fra fullcertordningen på eksteriørutstillinger for begge raser.

NKK har på RS i 2017 besluttet at raseklubbene selv kan reversere ordningen.

Begrunnelsen for ønske å reversere ordningen lød slik:

«Fullcertordningen fungerer slik at man kan få cert, til og med stor-cert, uten å bli plassert i verken beste tispe eller beste hannhundklasse. Dette medfører at hunder som ikke plasserer seg blir fullcertet og til og med kan oppnå championat. Vi mener det er den hunden som dommeren på hver enkelt utstilling bedømmer som den beste i hvert kjønn(som ikke allerede har oppnådd championat) skal ha cert. Uavhengig av hvor mange cert hunden har fra før.»

 

Det ble vedtatt ved avstemmning. Resultat 15 Ja, 10 Nei, 6 Blank.

Det var totalt 30 medlemmer tilstedet, 1 fullmakt, 0 forhåndsstemmer.

 

Styret søkte så om fritak fra ordningen etter årsmøte sitt vedtak.

Styret har nå mottatt svar fra NKK:

«Viser til NKKs Særkomité for utstilling sitt vedtak i sak 33/18 av 3. juli 2018, hvor det fremgår at klubben deres har fått fritak fra fullcertordningen.»

 

Denne vil tre i kraft fra 01.01.2019 og har en varighet på tre år. Endringer kan tidligst tre i kraft 01.01.2022

Se referat fra NKK.

https://www.nkk.no/getfile.php/132028201-1531116659/Dokumenter/Om%20NKK/Organisasjonen/Kompetansegrupper/NKKs%20særkomité%20for%20utstilling/REFERAT%20MØTE%20NR%204.pdf