Aktivitetsmerke

Norsk Polarhundklubb vil hvert kalenderår fremover arrangere muligheten for hunder å ta Norsk Polarhundklubbs aktivitetsmerke i gull, sølv eller bronse for det aktuelle året. Aktivitetsmerket har til formål å fremme aktivitet hos medlemmene, samt få en uoffisiell oversikt over hvilke aktiviteter medlemsmassen bedriver. Etter utgangen av året vil en endelig oversikt presenteres og oppnådde merker tildeles de aktuelle hundene. All informasjon vil også publiseres på Norsk Polarhundklubbs hjemmeside www.polarhund.no

Alle konkurransetyper og tester er gyldige i poengsamlingen til aktivitetsmerket så lenge de er arrangert i regi av en klubb/organisasjon og følger deres retningslinjer og regelverk for gjennomføring. Det gis poeng for deltakelse i henhold til poengliste.

For 2018 er det satt følgende poengkrav til de forskjellige merkene:
Gull – 50 poeng
Sølv – 30 poeng
Bronse – 15 poeng

Det er lagt opp til at det skal være enklest mulig for alle å være med, og vi har derfor holdt regler og retningslinjer til det minimum.

Det er det enkelte medlemmet selv som er ansvarlig for å sende inn hva de enkelte hundene deres har deltatt på.
Denne e-post kan også benyttes ved eventuelle spørsmål om aktivitetsmerket: aktivitet@polarhund.no
Gjeldende frister for å melde inn utførte aktiviteter er 1.Mars påfølgende år for å ha mulighet til å motta merket på årsmøte til klubben det året.
Last ned dette for å registrere din aktivitet. Når ett merke er nådd sendes dette til aktivitet@polarhund.no

Retningslinjer

  • Alle konkurransetyper og tester er gyldige så lenge de er arrangert i regi av en klubb/organisasjon og følger deres retningslinjer og regelverk for gjennomføring.
  • Konkurransen går over 12mnd. Vi anbefaler å starte 1 januar slik at merket kan mottas på årsmøte året etter
  • Det er hver enkelt hund som sanker poeng, ikke eier. Hver eier kan derfor delta med flere hunder.
  • Det anbefales å bruke skjema fra denne siden til å dokumenter deres aktivitet. Dokumenter oversiktlig da blir det enklere å kontrollere.
  • Eventuelle bilder og annen relevant informasjon kan om ønskelig sendes med til aktivitet@polarhund.no
  • Konkurransen er kun åpen for medlemmer av Norsk Polarhundklubb.
  • Hunden som er brukt på aktiviteten må være fra en av de polare rasene.

Poenggiving

Aktivitet Deltakelse
Hundekjøring sprint 1-29 km 5 poeng
Hundekjøring mellomdistanse 30-300 km 15 poeng
Hundekjøring langdistanse fra 301 km 30 poeng
Hundekjøring barmark 3 poeng
Hundekjøring 1 mil ubegrenset tid 5 poeng
Hundekjøring enspanntest godkjent 7 poeng
Hundekjøring langidstansetest A, B eller C godkjent 10 poeng
Hundekjøring langidstansetest D godkjent 25 poeng
Gjennomført kløvtest gull 15 poeng
Gjennomført kløvtest sølv 10 poeng
Gjennomført kløvtest bronse 5 poeng
Organisert dagstur over 2 mil 3 poeng
Nasjonale/øvrige utstillinger 1 poeng
Internasjonale utstillinger 3 poeng
Klubbens egne utstillinger 5 poeng
Deltakelse valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighetskurs eller bronsemerkekurs 3 poeng
Deltakelse andre kurs, 6-8 kurskvelder 2 poeng
Deltakelse helgekurs 2 poeng
Deltakelse hundesport konkurranse (alle grener/kategorier) 2 poeng
Besøkshund (minimum 20 intervensjoner i løpet av året) 10 poeng
Terapihund (minimum 30 intervensjoner i løpet av året) 15 poeng
Godkjent redningshund 15 poeng

Ved eventuelle konflikter og/eller uenigheter er det styrets sin tolkning av regelverk/arrangement/resultat som legges til grunn for eventuell avgjørelse.