Championatregler

Norsk Polarhund Klubb forholder seg til NKK’s regelverk for championat. Dette er gjeldende for både Utstillingschampionat og Trekkhundchampionat

NKK’s Championatregler

 

NORSK UTSTILLINGSCHAMPIONAT (N UCH)
Generelle krav:
  1. Tre ganger certifikat på utstilling i Norge under tre forskjellige dommere. Minst ett avcertifikatene må være vunnet på utstilling arrangert av NKK eller på utstilling hvor raseklubber gitt anledning til å utdele certifikat tellende til championat på linje med certifikat vunnet på NKKs utstilling. Minst et av certifikatene må være vunnet ved fylte 24 måneder eller senere.
  2. Hund som allerede har oppnådd nasjonalt utstillingschampionat blir norsk utstillingschampion med certifikat oppnådd på internasjonal utstilling (eller på utstilling hvor raseklubb er gitt anledning til å utdele “stor cert” (tilsvarende NKK) cert)), med ett cert i Norden ved fylte 2 år eller senere, og har oppnådd eventuelle tilleggskrav for rasen.”
NORSK TREKKHUNDCHAMPIONAT (N TCH)
Grønlandshund og Samojedhund
Oppnås med godkjente tester, 3 cert og:
  1. Enspannstest + valgfritt langdistansetest A, B, C eller D. eller
  2. Langdistansetest B + valgfritt langdistansetest A, B, C, D.
  • Testene må tas over minimum 2 år.
  • I tillegg minst en gang Good ved fylte 15. måneder på utstilling i et av de nordiske land.
For å få tildelt championatet fyller man ut skjemaet for tildeling av championat (kan også lastes ned fra NKK sine hjemmesider). Skjemaet sendes til avlsrådet som attesterer løpsresultatene og sender skjemaet videre til NKK. Har hunden din oppnådd NTCH uten å stå på denne listen så vennligst ta kontakt med avlsrådet så vi får rettet opp feilen.