Kløvmerke

Kløvtestene består av tre merker (gull, sølv og bronse) som hunden kan ta, hvor merkene må tas i stigende rekkefølge.

Kløvtester arrangeres av Norsk Polarhundklubb eller klubbens distriktskontakter, hvor det maksimalt kan tas et merke for hvert arrangement.

For deltakelse på kløvtest er det krav om at hunden er minimum 18 måneder og trent til å gå med kløv. Det er videre krav om at hunden er fri for skader og ellers er i god nok form til å kunne gjennomføre testen. Hunden og kløven kan veies før start av representant fra Norsk Polarhundklubb på de arrangementene det lar seg gjøre. Det kan tas samlet 15 minutter pause for hver 10 kilometer tur.

Kløvtestene kan tas av alle raser, så lenge eieren av hunden er medlem av Norsk Polarhundklubb.

Registrering kløvtester

Vektskjema for kløvtest

Kløvtest bronse:
Vekt på kløv: 15% av kroppsvekten på hunden.
Lengte på tur: Minimum 10 kilometer (dagstur)
Eksempel: 25 kilo hund må ha kløv på 3,75 kg
Minimumsalder på hund: 18 mnd

Kløvtest sølv:
Vekt på kløv: 25% av kroppsvekten på hunden.
Lengte på tur: Minimum 20 kilometer (dagstur)
Eksempel: 25 kilo hund må ha kløv på 6,25 kg
Minimumsalder på hund: 24 mnd

Kløvtest gull:
Vekt på kløv: 35% av kroppsvekten på hunden.
Lengte på tur: Minimum 40 kilometer fordelt på to påfølgende dager
Eksempel: 25 kilo hund må ha kløv på 8,75 kg
Minimumsalder på hund: 24 mnd