Reise med hund

Krav om helsesertifikat

I tillegg til de vanlige kravene som ID-merking, echinococcosebehandling og rabiesvaksinasjon, er det krav om helsesertifikater dersom man innfører flere enn fem kjæledyr per innreise til Norge, du kan laste ned sertifikatet fra lenken nederst på siden. Dette er spesielt aktuelt for hundekjørere som skal fra EØS/EU-land til Norge eller norske hundekjørere som skal tilbake til Norge.

Hvis man reiser med mer enn fem kjæledyr skal disse følges av et helsesertifikat i tillegg til passet. Helsesertifikatet skal være utsted av en offentlig veterinær. For å få utstedt et helsesertifikat må dyret bli undersøkt av en autorisert veterinær i løpet av 24 timer før veterinæren utsteder helsesertifikatet. Helsesertifikatet skal bekrefte at dyret er klinisk friskt og i stand til å bli transportert. Helsesertifikatet er gyldig for flere reiser i 4 måneder eller til rabiesvaksinasjonen ikke er gyldig lenger. Etter at vaksinasjonen er utløpt må det gjøres en ny helseundersøkelse innenfor helsesertifikatets gyldighetstid. Det er ikke krav om rabiesvaksine ved reiser til og fra Sverige, såfremt ikke reisen går via andre EU-land.