Retningslinjer for verv i Norsk Polarhundklubb

Kubben har i flere år arbeidet med å lage et sett med retningslinjer for styret, utvalg og tillitsvalgte. Dette arbeidet er nå sluttført og vi takker alle som har bidratt til å få dette viktige dokumentet på plass. Dette er retningslinjer som både beskriver oppgaver, plikter og arbeidsfordeling, i tillegg til enkelte organisatoriske nødvendigheter.

 

Les retningslinjer for verv i Norsk Polarhundklubb