Retningslinjer for verv i Norsk Polarhundklubb

Kubben har i flere år arbeidet med å lage et sett med retningslinjer for styret, utvalg og tillitsvalgte. Disse er nå oppe til revisjon og vil bli ferdigstilt i 2021.