Standardkontrakter

NP har fått utarbeidet standardkontrakter for fôrvertavtaler og sameieavtaler for begge raser og begge kjønn. Kontraktene har utgangspunkt i NKKs avtaler, men er tilpasset våre raser og deres populasjon. Avtalene er endelig utformet, kvalitetssikret og godkjent av senior manager Ina Wikborg Todal i Deloitte.

​Vi håper kontraktene kan bidra til et mer profesjonelt og balansert forhold mellom partene som inngår slike avtaler.

Sameieavtale hannhund NP
Sameieavtale tispe NP