Utstillingsregler

Les NKK utstillingsreglement her

Nye utstillingsregler fra 2015

Fra 01.01.2015 gjelder NKKs nye utstillingsregelverk!

Storcert opprettholdes

På NKKs representantskapsmøte ble det vedtatt at ordningen med stor cert skulle opprettholdes, men at raseklubber med raser som har brukskrav for å oppnå championat skal kunne velge bort storcertet. Disse endringene innarbeides i championatreglene av administrasjonen i hht tidligere delegasjonsvedtak fra HS.

På NKKs representantskapsmøte 8.-9. november 2014 ble det bestemt at det skal tas inn en regel om at hunder av alle raser som er fullcertet ikke skal motta certifikat, men at dette skal gå videre til neste hund som ikke er norsk champion eller er fullcertet. Noen raseklubber ønsket også endringer for sine raser mht brukskrav. I tillegg var det behov for noen mindre endringer. Alle utstillere oppfordres derfor nå til å sette seg godt inn i det nye regelverket.

Nye regler om fullcertede hunder

I henhold til nytt regelverk gjelder følgende: 

Hunder som er fullcertet kan ikke motta cert.  Med fullcertet menes hund som ikke kan nyttegjøre seg certifikatet for oppnåelse av utstillingschampionat. Certet utdeles til beste hund i «Beste hannhund/tispeklasse», plassert eller uplassert, som ikke er verken norsk utstillingschampion eller fullcertet. Dersom cert ved en feiltakelse tildeles fullcertet hund, overføres certet til rett hund når feilen oppdages.

Reglene om fullcertet hund gis ikke tilbakevirkende kraft.

Eksempel på fullcertet etter nye regler:

For hunder av raser som følger hovedreglen for utstillingschampionat (med storcert):

1) Hund som er over 2 år og har mottatt 2 små cert og mangler storcert

På utstillinger med små cert vil denne hunden være å betrakte som fullcertet, da den ikke har behov for certet for å oppnå utstillingschampionat. Eier/handler skal da ikke ta imot certet. På NKK-utstillinger, eller utstilling hvor raseklubb er gitt mulighet til å dele ut storcert, så kan hunden motta cert, da dette certet er nødvendig for at hunden kan oppnå utstillingschampionat

2) Hund som er over 2 år og har mottatt 1 lite cert og 1 storcert

På utstilling anses denne hunden ikke som fullcertet og kan motta ytterligere 1 lite cert eller 1 stor cert.

3) Hund som er under 2 år og har mottatt 1 lite cert og mangler storcert.

På utstillinger med små cert vil denne hunden kunne motta ytterligere 1 lite cert før den er å betrakte som fullcertet. Dette da den vil trenge minst ett cert etter fylte 24 måneder og man ikke vet om stor cert oppnås før eller etter oppnådde 24 måneders alder. På NKK-utstillinger, eller utstilling hvor raseklubb er gitt mulighet til å dele ut storcert, så kan hunden motta cert, da dette certet er nødvendig for at hunden kan oppnå utstillingschampionat.

For hunder av raser hvor raseklubb har bestemt at man ikke trenger storcert for å oppnå utstillingschampionat (men har krav til oppnådd bruksmeritt):

4) Hund som er under 2 år og har mottatt 1 lite cert og 1 storcert

Hunden er her å betrakte som fullcertet frem til den fyller 24 måneder. Ved fylte 24 måneder kan den motta cert på en utstilling (enten stor- eller lite cert). For hunder av raser hvor raseklubb har bestemt at man ikke trenger storcert for å oppnå utstillingschampionat (men har krav til oppnådd bruksmeritt):

5) Hund som er under 2 år anses som fullcertet når den har oppnådd 2 cert (lite cert eller storcert) uavhengig av om den oppfyller prøvekravene til utstillingschampionat eller ikke.

6) Hund som er over 2 år som har mottatt 3 cert, hvorav minst et etter fylte 24 måneder, anses som fullcertet frem til ev. prøvekrav oppnås.