Inkalling årsmøte

Styret i Norsk Polarhundklubb innkaller herved til årsmøte lørdag 26. april 2014, klokken 18.00 på munkekroen ved Fagernes Camping

Veibeskrivelse:
Fagernes Camping ligger ved E16 mellom Bergen og Oslo.

Møte og stemmerett
       Møte og stemmerett har alle som har betalt kontingent for 2014.
       Da innmeldinger nå skjer direkte gjennom NKK, er det ikke mulig å betale kontingenten kontant på årsmøtedagen.

Forhåndsstemmer
       Forhåndsstemmer må være styret i hende innen 20. april.
       Forhåndsstemmer sendes til: Norsk Polarhundklubb v/Magnus Nordås, Nordåsdalen 33,  5235 Rådal
       Forhåndsstemmer er kun gyldig for valget, ikke for saker til behandling.

Norsk Polarhundklubbs lovverk finner du på klubbens hjemmesider, www.polarhund.no. Det vil også være et antall til utdeling på årsmøtet.

Innkallingen finner du her.