KURS I VINTERFRILUFTSLIV MED HUND

Norsk Polarhundklubb ønsker i mars 2017 å tilby kurs til klubbens medlemmer som tar sikte på å gi deltakerne nødvendig kunnskap og grunnleggende erfaring til å kunne ferdes trygt i fjellet om vinteren.

Kurset legges opp som en 4-dagers fjelltur. Under kurset vil vi forflytte oss på ski i fjellet med dagsetapper omkring 20 km. Av sikkerhetsmessige grunner er det en forutsetning at alle deltakende hunder er villig til å trekke pulk/slede. Dette kurset er derfor ikke stedet for å teste om hunden trekker. Det er også en forutsetning at både deltaker og hund er fysisk trent til å kunne gjennomføre dagsetapper på 20 km over flere dager.

Deltakerne må ha eller selv låne nødvendig utstyr til å gjennomføre turen. Kursleder er behjelpelig så langt det er mulig med å finne utstyr til den som trenger å låne.
Ytterligere informasjon og forberedelser i forkant av kurset gjøres i samråd med kursleder og de øvrige deltakerne. Det blir opprettet en Facebook-gruppe for kursets deltakere hvor vi legger ut stoff, diskuterer og gjør forberedelser sammen.

Dette kurset arrangeres i perioden torsdag 16. – søndag 19. mars 2017 på Hardangervidda. Kurset er åpent for alle klubbens medlemmer. Det er begrenset antall plasser på kurset.

Pris for kurset er kr 2000,- Påmelding vil være bindende etter 1. februar 2017. Ved avmelding etter 1. februar må det påregnes å betale full kursavgift.

Påmelding gjøres til: Norsk Polarhundklubb v/Tone-Lise Vilje; tonelisevilje@gmail.com

Spørsmål om kurset rettes til kursleder: Gisle Uren; gisle@rennfokk.no

For full info se her