Mattilsynets tilsynsprosjekt 2018, Hunder som bor ute

Mattilsynet er nå godt i gang med sitt tilsyn. Vi som raseklubb stiller oss bak og støtter opp!

Vi oppfordrer medlemmer som får besøk om å ta de godt i mot 🙂

Les om prosjektet her:

Artikkel fagblader-NHF