Mistanke om brucella canis i Norge

Mattilsynet er varslet om mistanke om brucella canis i fire hundehold på Østlandet, som har hatt nær kontakt med hverandre.

 

Les mer her