Informasjon

Dispensasjon

Vi gir dispensasjon fra utstillingskrav pga Covid-19

Covid-19 har satt alle utstillinger på vent. Derfor gir vi dispensasjon fra krav om utstillingsresultat for å stå på både hannhundlisten og valpelisten. Dersom du har spørsmål knyttet til de andre kravene for å stå på hannhundliste eller valpeliste, vennligst kontakt avlsrådene. Avlsrådet for grønlandshund: grraadet@polarhund.no, avlsrådet for samojed: saraadet@polarhund.no.