Informasjon

Oppdaterte Covid-anbefalinger for NP

Vi starter med å takke alle klubbmedlemmer og lokalkontakter for deres tålmodighet og fleksibilitet under pandemien. Det er en uforutsigbar periode vi er inne i og vi må fortsatt være tålmodige. Sammen skal vi komme sterkere ut av dette.

Norsk Polarhundklubb ønsker å være med på dugnaden og overholde regjeringens nasjonale anbefalinger. Dette medfører at vi må avvente med å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørsaktiviteter kan gjennomføres dersom man unngår å samle flere personer fra forskjellige kommuner.

Vi vil i den anledning anbefale alle lokalkontakter om å arrangere lokale utendørsaktiviteter med maks 20 deltakere. Deltakerne må være fra samme kommune.

Regjeringens anbefalinger som berører NP:

  • For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.
  • Alle bør begrense sosial kontakt i størst mulig grad. Det oppfordres til å møte andre utendørs.
  • Ikke gjennomføre reiser i inn- og utland, med mindre det er nødvendig. Reiser til studiested kan fortsatt regnes som en nødvendig reise, mens reiser for å delta på arrangementer i utgangspunktet ikke anses som en nødvendig reise.
  • Kulturarrangement som forestillinger, oppvisninger m.v, samt kurs/konferanser og tros- og livssynsseremonier utsettes dersom disse samler personer fra flere kommuner. Folk bes om å respektere begrensninger som arrangøren informerer om når det gjennomføres arrangementer forbeholdt innbyggere i en enkelt kommune. Dette omfatter både utendørs og innendørs arrangementer, men ikke begravelser.

På bakgrunn av disse anbefalingene må vi legge til grunn:

  • Minimum en meters avstand
  • Ikke gjennomføre unødvendige reiser i inn- og utland
  • Ikke samle personer fra flere ulike kommuner

Dette medfører at mange arrangementer vil blir avlyst/utsatt med forholdsvis kort varsel.

Dersom man gjennomfører utendørsaktiviteter, må arrangør notere ned navn og telefonnummer på alle som møter opp. Dette for å hjelpe til i henhold til smittesporing. Arrangør er ansvarlig for at alle deltakere overholder smittevernreglene.

Alle arrangører må holde seg oppdatert på de lokale smitteverntiltak og anbefalinger i kommunen. Husk at lokale regler og anbefalinger kan være annerledes enn de nasjonale. I de tilfellene gjelder både nasjonale og lokale regler.

Atter en gang, tusen takk for deres tålmodighet og fleksibilitet. Vi gleder oss til vi kan møtes igjen under mer normale omstendigheter.