Informasjon

Protokoll fra ekstraordinært årsmøtet

Ekstraordinært årsmøtet ble gjennomført på Teams. Vi takker alle medlemmer som tok seg tid til å være med på møtet!

Her ligger protokoll fra ekstraordinært årsmøtet 2022.

Vi ønsker velkommen til nytt styre, Kine Pedersen (leder), Vibeke Nather-Aafarli (nestleder), Jeger Bjørnson (styremedlem), Lisbeth Jørgensen (styremedlem), Henrik Sivertsen (styremedlem), Rita Kramvig (varamedlem) og Line Håland Albertsen (varamedlem), samt alle nye tillittsvalgte.