Aktivitet

Utstilling i Midt-Norge

Velkommen til avdeling Midt-Norges årlige utstilling! Vi ser frem til å se mange flotte polare brukshunder på Levanger Camping 27. august.

Aktivitet

27. august

Dommere for dagen er:
Marianne Holmli- grønlandshund, canadian eskimo dog, siberian husky og alaskan malamute
Svein Bjarne Helgesen- samojed og yakutian laika.

Ved stor skjevfordeling av påmeldte, vil vi bli nødt til å flytte valp/voksen til den av dommerne som har færrest hunder. Vi kommer først og fremst til å flytte på valper så langt det lar seg gjøre.

Påmelding gjøres på NKK.