Om klubben

Norsk Polarhundklubb, som samarbeider med Norsk Kennelklub, er forvaltningsansvarlig for rasene Grønlandshund og Samojedhund. To raser som hører til ytterpunktene i hundeverdenen når det gjelder ekstreme egenskaper som kuldetoleranse, nøysomhet og utholdenhet. Hundenes oppgaver i de arktiske områdene var å trekke slede, delta på jakt, kløve og gjete reinsdyr (samojedhund). De ble avlet fram, ikke først og fremst for å bringe mennesket raskest mulig gjennom naturen, men for å gjøre livet enklest mulig for mennesket i naturen. Derfor fremstår disse rasene også i dag som noe av det ypperste for aktive friluftsfolk, sommer som vinter.

Norsk Polarhundklubb ble stiftet i 1937, og het den gang Norsk Grønlandshundklubb. Etter omlag 20 år ble det vedtatt at klubben skulle representere de fire polare spisshundrasene Alaskan Malamute, Grønlandshund, Samojedhund og Siberian Husky. I tillegg ble også den asiatiske rasen Chow Chow med. Klubben skiftet nå navn til Norsk Polarhundklubb. Etter noen år trakk Siberian Husky (1972) og Chow Chow (1977) seg ut for å danne egne raseklubber. Det samme gjorde Alaskan Malamute i 2007.I dag har klubben ca. 600 medlemmer fordelt over hele landet og ca. 60 tillitsvalgte. Klubben har et styre sammensatt av medlemmer fra hele landet.