Om klubben

Norsk Polarhundklubb, som samarbeider med Norsk Kennel Klubb, er forvaltningsansvarlig for rasene grønlandshund, samojedhund, yakutian laika og canadian eskimo dog. To raser som hører til ytterpunktene i hundeverdenen når det gjelder ekstreme egenskaper som kuldetoleranse, nøysomhet og utholdenhet. Hundenes oppgaver i de arktiske områdene var å trekke slede, delta på jakt, kløve og gjete reinsdyr (samojedhund). De ble avlet fram, ikke først og fremst for å bringe mennesket raskest mulig gjennom naturen, men for å gjøre livet enklest mulig for mennesket i naturen. Derfor fremstår disse rasene også i dag som noe av det ypperste for aktive friluftsfolk, sommer som vinter.

Norsk Polarhundklubb ble stiftet i 1937, og het den gang Norsk Grønlandshundklubb. Etter omlag 20 år ble det vedtatt at klubben skulle representere de fire polare spisshundrasene alaskan malamute, grønlandshund, samojedhund og siberian husky. I tillegg ble også den asiatiske rasen chow chow med. Klubben skiftet nå navn til Norsk Polarhundklubb. Etter noen år trakk siberian husky (1972) og chow chow (1977) seg ut for å danne egne raseklubber. Det samme gjorde alaskan malamute i 2007. I 2020 ble rasene yakutian laika og canadian eskimo dog besluttet å skulle tilhøre Norsk Polarhundklubb.  I dag har klubben ca. 700 medlemmer fordelt over hele landet og ca. 60 tillitsvalgte. Klubben har et styre sammensatt av medlemmer fra hele landet.