Tillitsvalgte

Hovedstyre

Leder Øyvind Aas – leder@polarhund.no
Nestleder Åshild Kolbu
Styremedlem Berit Kårstad
Styremedlem Marit Ånes
Styremedlem Tone-Lise Vilje
Vara Helene Hølaas Steinvikaune
Vara Marius Foldøy

Avdeling Midt-Norge

Leder Helene Hølaas Steinvikaune – midtnorge@polarhund.no
Kasserer Christine Sandelin
Styremedlem Siri B. Gellein
Vara1 Per Arne Berg

Avlsråd for grønlandshund

Leder Gisle Uren – grraadet@polarhund.no
Medlem Tine Solbakk

Avlsråd for samojedhund

Leder Gro Moe-Gumø – saraadet@polarhund.no
Medlem Anna Sofie Mørland
Medlem Regina Bock

Polarposten

Redaktør Tone-Lise Vilje – p-posten@polarhund.no
Redaksjonsmedlem Mari Nymoen

Webmaster

Leiar Marius Foldøy – webmaster@polarhund.no
Avd MN Ingvald Krognes

Valgkomitee hovedstyre

Leder Grete Larsen
Medlem Kristian Røysland
Medlem Knut Olav Vaaler

Valgkomitee Midt-Norge

Leder Ola Andreas Stavne
Medlem Stine Marie Aune
Medlem

 Utstillingskomité hovedklubb

Leder  Lise Pedersen Rånes – lise_pedersen_raanes@hotmail.com
Medlem  Åshild Kolbu
Medlem  Lise Kommisrud
Medlem  Kristin Bjørndal

Revisorer

Revisor Arild Breivold – revisor@polarhund.no
Vara Frida Tove Meland