Tillitsvalgte

Hovedstyre

Leder Øyvind Aas – leder@polarhund.no
Nestleder Kim Arne Lindstrøm
Styremedlem Tone-Lise Vilje
Styremedlem Marit Ånes
Styremedlem Elisabeth Riskedal Tufte
Vara Odd Lund
Vara Marius Foldøy

Avdeling Midt-Norge

Leder Kim Arne Lindstrøm – midtnorge@polarhund.no
Nestleder Lise Pedersen Rånes
Sekretær Berit Grydeland
Kasserer Christine Sandelin
Medlem Viktoria Borgeteien Wågan
Medlem Åse Kristine Williksen

Avlsråd for grønlandshund

Leder Gisle Uren – grraadet@polarhund.no
Medlem Tine Solbakk

Avlsråd for samojedhund

Leder Gro Moe-Gumø – saraadet@polarhund.no
Medlem Anna Sofie Mørland
Medlem Regina Bock

Polarposten

Redaktør Tone-Lise Vilje – p-posten@polarhund.no
Redaksjonsmedlem Mari Nymoen
Redaksjonsmedlem John Petter Nordbø

Webmaster

Leder Marius Foldøy – webmaster@polarhund.no

Lokalkontaktkoordinator

Leder Berit Kårstad – berit.karstad@enivest.no

Valgkomité hovedstyre

Leder Grete Larsen
Medlem Kristian Røysland
Medlem Knut Olav Vaaler

Valgkomité Midt-Norge

Leder Ola Andreas Stavne
Medlem Stine Marie Aune
Medlem

 Utstillingskomité hovedklubb

Leder  Lise Pedersen Rånes – lise_pedersen_raanes@hotmail.com
Medlem  Britt Iren Saur
Medlem  Lise Kommisrud
Medlem  Øyvind Fåne
Medlem  Eli Bromseth

Revisorer

Revisor Arild Breivold – revisor@polarhund.no
Vara Frida Tove Meland