Tillitsvalgte

Hovedstyre

Leder Jon Erik Kristiansen – leder@polarhund.no
Nestleder Marius Foldøy
Styremedlem Marit Ånes
Styremedlem Elisabeth Riskedal Tufte
Styremedlem Solvår Wåge
Vara Ronny Remen Smolan
Vara Christine Sandelin

Avdeling Midt-Norge

Leder Viktoria Borgeteien Wågan
Nestleder Berit Grydeland
Kasserer Christine Sandelin
Medlem Solfrid Bolkan
Medlem Inger Synnøve Røliaunet
Vara Hildegunn Thorsvik
Vara Tine Solbakk

Avlsråd for grønlandshund

Leder Tine Solbakk – grraadet@polarhund.no
Medlem Rita Lysholm
Medlem Marit Årnes
Medlem Marianne Sustad

Avlsråd for samojedhund

Leder Gro Moe-Gumø – saraadet@polarhund.no
Medlem Urd Kari Yri
Medlem Regina Bock

Trekkhundprøveansvarlige

Medlem Tine Solbakk
Medlem Anna-Sofie Mørland
Medlem  Gisle Uren

Polarposten

Redaktør John Petter Riskedal Nordbø – p-posten@polarhund.no
Redaksjonsmedlem Jonas Warme-Moe
Redaksjonsmedlem Ledig verv!- Leder@polarhund.no

Webmaster

Leder Marius Foldøy – webmaster@polarhund.no

Lokalkontaktkoordinator

Leder Ledig verv! – Leder@polarhund.no

Valgkomité hovedstyre

Leder Tone-Lise Vilje
Medlem Rita Winther Kramvig

Valgkomité Midt-Norge

Leder Sarah F. Ås
Medlem Sigmund Ås

 Utstillingskomité hovedklubb

Leder  Lise Pedersen Rånes – lise_pedersen_raanes@hotmail.com
Medlem  Grete Larsen
Medlem  Øyvind Fåne
Medlem  Eli Bromseth
Medlem  Helena Maria Braa

Revisorer

Revisor Arild Breivold – revisor@polarhund.no
Vara Øyvind Aas