Tillitsvalgte

Hovedstyre

Leder Thomas Augustin Hjertnes – leder@polarhund.no
Styremedlem Tone-Lise Vilje
Styremedlem Lise Pedersen Råned
Styremedlem Andrea Vad
Styremedlem Kine S. Pedersen
Styremedlem Viktoria Borgeteien Wågan

Avdeling Midt-Norge

Leder Viktoria Borgeteien Wågan
Nestleder Hildegunn Thorsvik
Medlem Berit Grydeland
Medlem Stig Nevander Nather-Aafarli
Prokura Christine Sandelin
Vara
Vara

Avlsråd for grønlandshund

Leder Tine Solbakk – grraadet@polarhund.no
Medlem Rita Lysholm
Medlem Marit Årnes
Medlem Marianne Sustad

Avlsråd for samojedhund

Leder Gro Moe-Gumø – saraadet@polarhund.no
Medlem Regina Bock
Medlem Ledig Verv

Trekkhundprøveansvarlige

Medlem Tine Solbakk
Medlem Anna-Sofie Mørland
Medlem Gisle Uren

Polarposten

Redaktør Ledig verv! – p-posten@polarhund.no
Redaksjonsmedlem Ledig verv!- Leder@polarhund.no
Redaksjonsmedlem Ledig verv!- Leder@polarhund.no

Webmaster

Leder Ledig verv! – webmaster@polarhund.no

Lokalkontaktkoordinator

Leder Kine Pedersen

Valgkomité hovedstyre

Leder Morten Malmo
Medlem Rita Kramvig

Valgkomité Midt-Norge

Leder Sarah F. Ås
Medlem Sigmund Ås

 Utstillingskomité hovedklubb

Leder  Ledig verv! – utstilling@polarhund.no
Medlem  Kine S Pedersen
Medlem  Ida Ødegaard Skadberg
Medlem
Medlem

Revisorer

Revisor Arild Breivold – revisor@polarhund.no
Vara Øyvind Aas