Tillitsvalgte

Hovedstyre

Leder Marius Foldøy – leder@polarhund.no
Nestleder
Styremedlem Marit Ånes
Styremedlem Solvår Wåge
Styremedlem Kine S. Pedersen
Styremedlem Viktoria Borgeteien Wågan
Vara Monica A. Sundset

Avdeling Midt-Norge

Leder Viktoria Borgeteien Wågan
Nestleder Berit Grydeland
Kasserer Christine Sandelin
Medlem Solfrid Bolkan
Medlem Inger Synnøve Røliaunet
Vara Hildegunn Thorsvik
Vara Tine Solbakk

Avlsråd for grønlandshund

Leder Tine Solbakk – grraadet@polarhund.no
Medlem Rita Lysholm
Medlem Marit Årnes
Medlem Marianne Sustad

Avlsråd for samojedhund

Leder Gro Moe-Gumø – saraadet@polarhund.no
Medlem Urd Kari Yri
Medlem Regina Bock

Trekkhundprøveansvarlige

Medlem Tine Solbakk
Medlem Anna-Sofie Mørland
Medlem  Gisle Uren

Polarposten

Redaktør John Petter Riskedal Nordbø – p-posten@polarhund.no
Redaksjonsmedlem Ledig verv!- Leder@polarhund.no
Redaksjonsmedlem Ledig verv!- Leder@polarhund.no

Webmaster

Leder Marius Foldøy – webmaster@polarhund.no

Lokalkontaktkoordinator

Leder Ledig verv! – Leder@polarhund.no

Valgkomité hovedstyre

Leder Tone-Lise Vilje
Medlem Rita Winther Kramvig

Valgkomité Midt-Norge

Leder Sarah F. Ås
Medlem Sigmund Ås

 Utstillingskomité hovedklubb

Leder  Line H Albertsen – utstilling@polarhund.no
Medlem  Kine S Pedersen
Medlem Ledig verv! – Leder@polarhund.no
Medlem Ledig verv! – Leder@polarhund.no
Medlem Ledig verv! – Leder@polarhund.no

Revisorer

Revisor Arild Breivold – revisor@polarhund.no
Vara Øyvind Aas