Om oss

Avdelinger/ Lokalkontakter

Lokalkontaktene er Norsk Polarhundklubbs forlengede armer ut i hele Norge. De arrangerer kløvtester, turer, sprer kunnskap og fremmer sosialt samvær til alle våre medlemmer. Norsk Polarhundklubb har i tillegg en avdeling i Midt-Norge. Nedenfor finner du informasjon om avdelingen og en liste over alle lokalkontaktene våre.

Vår avdeling og våre lokalkontakter

Marthe Austad

Leder avd. Midt-Norge

midtnorge@polarhund.no

Styret avd. Midt-Norge
Leder: Marthe Austad: midtnorge@polarhund.no
Kasserer: Hanne van Hooft
Styremedlem: Rita Lysholm
Styremedlem: Lise Thorsvik
Styremedlem: Tom Vienberg Sjøvold
Varamedlem: Nina Eggen

Avdelingen har ansvaret for å arrangere Rørosløpet og vintersamling med årsmøte for avdelingen.

--------------------------------------------

Lokalkontakt Agder:
Kine Sandvik Pedersen, tlf:930 87 159, kinesp08@gmail.com

Lokalkontakt Buskerud/Vestfold:
Una F Kalleberg, tlf: 453 93 907, unakalleberg@gmail.com
Brita Marie Sviggum, tlf: 482 34 743, brita.marie.sviggum@ebnett.no
Grete Larsen, tlf: 980 94 551, polarvilja@gmail.com
Jørn Aamodt, tlf: 452 71 700, jorn.aamodt@yahoo.no
Nils Ludvig Stenumgaard, tlf: 406 12 299, nils.stenumgaard@outlook.com
Cecilie Halvorsen Glasrudskogen, tlf: 995 21 105, cecilie.halvorsen@rha.no

Lokalkontakt Hallingdal:
Ellen Trøen, tlf: 908 37 126 troen.ellen@yahoo.no

Lokalkontakt Hamar:
Øyvind Lotten Westrum, tlf: 481 30 571, oyvind.westrum@gmail.com

Lokalkontakt Helgeland:
Gerd Granås, tlf.: 402 34 158, polarjuvelen@hotmail.com

Lokalkontakt Innlandet:
Wiebke Höfers, tlf: 968 69 346, wiebke277@gmail.com

Lokalkontakt Kristiansand/Evje Hornes:
Christin Uberg, tlf: 971 39 317, christinuberg@hotmail.com

Lokalkontakt Ringsaker:
Magni Holmen, tlf.: 938 29 322, magni.holmen@gmail.com

Lokalkontakt Nordland (Salten, Bodø):
Siv Pantdalslid, tlf: 917 99 247 mail: sivpant@outlook.com

Lokalkontakt Solør:
Mariann Brådland Kolstad, tlf: 480 31 522, mariann.kolstad.79@gmail.com

Lokalkontakt Sunnmøre:
Stian Bjørge, tlf: 92615780 mail: stianbjoerge@gmail.com

Lokalkontakt Telemark:
Mari Nymoen, tlf: 932 34 213, mari.nymoen.privat@gmail.com
Sissel Nystog, tlf: 913 40 182, sissel.nystog@nenett.no

Lokalkontakt Troms/Finnmark:
Line Margrethe Sørum, tlf: 478 38 674, linems@live.no

Lokalkontakt Alta:
Tanya Kristensen, tlf: 456 91 537, tanyaj.kristensen@gmail.com

Lokalkontakt Trøndelag:
Solfrid Bolkan, tlf: 450 38 849,
Viktoria Borgeteien Wågan, tlf: 413 81 536, vbw1998@live.no

Lokalkontakt Namdalen:
Lasse Grande Tetlie, tlf: 907 95 355, lasse-g-tetlie@hotmail.com

Lokalkontakt Vest-Trøndelag og Nordmøre
Stig Nevander, tlf: 466 47 976, stignevander@yahoo.com

Lokalkontakt Møre og Romsdal
Robin Røsøy Hansen, tlf: +47 974 03 370, robhans2@hotmail.com

Lokalkontakt Oslo/Viken:
Bente Andersen, tlf: 924 13 146, bente101@hotmail.com

Lokalkontakt Sunnhordland:
Alexandra Eide Hernandez, tlf: 476 24 396, alex.hernandezeide@gmail.com

Har du lyst til å være lokalkontakt?

Ta kontakt med Una Kalleberg, vår lokalkontaktkoordinator på aktivitet@polarhund.no