Prosjekt på Glaukom i samarbeid mellom raseklubb, NKK og Veterinærhøskolen-NMBU

Målet med prosjektet er å finne gener assosiert med glaukom hos samojed så vi kan klare å lage en gentest vi kan bruke i avl.  Dette gjør vi ved å samle inn DNA-prøver fra hunder med mest mulig sikker diagnose av «unormal pektinat ligment» (PLA) med tanke på genetiske analyser. Målet er å samle inn et betydelig antall prøver fra hunder som har anmerkning på PLA og eldre hunder som er fri. Genetiske analyser foregår ved at man sammenligner DNA fra syke hunder med DNA fra hunder som er sikkert fri for sykdommen.

Prøver fra hunder med anmerkning på gonioskopi kan samles inn uavhengig av alder, altså både unge og eldre. Det er viktig (og vanskelig) å få prøver fra hunder som er sikkert fri fordi middelaldrende hunder som er øyelyst og fri-diagnostisert kan utvikle PLA ved høyere alder. Ved å vente til hunden er over 6-7 år, vil man være relativt sikker på at de ikke utvikler PLA senere. Har du en hund som er over 7 år og har fått diagnosen fri på gonioskopi siste 1-2 år vil vi veldig gjerne at du tar kontakt med avlsrådet for samojed.

Prosjektgruppen/raseklubben vil ta kontakt med enkelte eiere av hunder som er øyelyste slik at det kan settes sammen passelige grupper av affiserte og frie hunder. Vi vil be noen med hunder som har moderat og uttalt om å sende inn svaberprøver og det samme med de over 7 år som har diagnosen fri. Vi begynner med de som er sjekket siste året så vi har en sikker diagnose å forholde oss til. Da slipper vi ekstra kostnader til nye undersøkelser og dere som hundeeiere kan bare ta en enkel spyttprøve å sende inn sammen med et skjema.

Heldigvis har vi bare en kjent syk hund i Norge foreløpig så her må vi finne noen i andre land også, vi har avtalt med noen. Selv om det bare er et kjent tilfelle av glaucom i Norge viser statistikk vi har laget nå for 2019 at hele 71% av de 100 hundene som har tatt gonioskopi har anmerkning. Dette gjør avl vanskelig og vi trenger å få vite mer rundt dette.

Det er flott at både NKK, professor Frode Lingaas ved NMBU og Ernst-Otto Ropstad, Førsteamanuensis, Veterinær, PhD, Dipl ECVO er med i prosjektgruppa og kan vi som raseklubb hjelpe til med å finne en gentest for glaucom hadde det vært fantastisk. Vi håper alle vi kontakter ønsker å bidra i dette prosjektet!

Skulle din hund få glaucom og må fjerne et øye eller avlives vil vi gjerne at du tar direkte kontakt med Gro Moe-Gumø på telefon 95867663 eller på saraadet@polarhund.no

Vi oppfordrer alle med samojed til å ta gonioskopi på sin hund ved første øyelysing og alle avlsdyr å ta hvert 3. år eller ved 1,4 og 7 år som øyelyserne anbefaler.

Det vi trenger mest av alt nå er kunnskap og åpenhet.

Hilsen avlsrådet for samojed