RAS

Rasespesifikk avlsstrategi

I 2012 fikk alle rasklubber beskjed om å lage en rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for hver rase. Avlsrådet for grønlandshund og samojed har jobbet med dette og kommet frem til hver sitt dokument.

Les hele RAS dokumenetet under

RAS grønlandshund

RAS samojedhund