NKK Helseundersøkelse

En mulighet for å få mer kunnskap om helsen generelt på rasene våre er om klubben velger å bli med på Veterinærhøgskolen og NKK sin store helseundersøkelse. Dette mener vi er noe vi bør ta stilling til om skal gjennomføres før neste revisjon av RAS om 5 år. Se mer informasjon her: http://www.hundoghelse.no
Avlsrådene vil gjerne ha tilbakemelding fra medlemmene om de mener vi som klubb bør være med på denne undersøkelsen. Skal vi være med på dette bør et stort antall av klubbens medlemmer delta for at det skal være noen vits, derfor er det viktig å få deres mening.