Raser

Canadian Eskimo Dog

Canadian eskimo dog er ikke representert i Norge i dag. Rasen er nylig godkjent av FCI, så når vi får mer informasjon om evntuelle oppdrettere av rasen vil vi opprette avlsråd, samt presentere informasjon om rasen her.

Foto: Shutterstock

Rasestandard

Les rasestandarden her.