Grønlandshund

Oppdretterliste

Oppdretterne som står på denne listen er medlemmer i Norsk Polarhundklubb. Kull som er godkjent etter klubbens regler for avl og oppdrett finner du på valpelista.

Foto: Stine Imelda Haas

Oppdretterne er listet opp i alfabetisk rekkefølge.

Kennel Fjellgrenda
Tine Solbakk
Bjynnvassdalen 12
8615 Skonseng
Tlf: 907 37 303
tinesolbakk@gmail.com

Kennel Isparadiset
Tor Åge Nygård
Markvegen 132
8659 Mosjøen
Tlf: 975 38 406
isparadiset@gmail.com

Kennel Kimassok
Tove-Kristin Ludvigsen
Vassmyrveien 15
8890 Leirfjord
Tlf: 922 16 717
kimassok@gmail.com

Kennel Nipnatten
Ingrid Anne Urdalen og Åsne C. Haugen
Tessungdalen 682
3650 Tinn Austbygd
Tlf: 91334138
ingridannee92@gmail.com

Kennel Rennfokk
Gisle Uren
Femundsvegen 1193
7374 Røros
Tlf: 917 27 477
gisle@rennfokk.no

Kennel Suna-Sanik
Mette og Marit Ånes
Herringvegen 749
8659 Mosjøen
Tlf: 916 00 958 / 469 54 637
marit.aanes.ma@gmail.com
/ mette.aanes@baelgros.no

Kennel Tasermiut
Kristin Bjørndal og Odd Lund
Bakkatn 30
2890 Etnedal
Tlf: 906 05 168 | 994 80 214
tasermiut@live.no

Kennel Wanvare
Rita Lysholm og Wiktor Hagan
Kåsavegen 221
7374 Røros
Tlf: 72 41 38 52 / 926 14 849
rita@wanvare.no
/ wiktor@wanvare.no

Kennel Qimmeq Qimuttoq
Kine Sandvik Pedersen
Øynaheiveien 210
4828 Mjåvatn
Tlf: 930 87 159
kinesp@kennelqimmeqqimuttoq.com

Oppdrettere som ønsker å være med på denne listen betaler kr. 100,- pr. kalenderår. Betalingsfristen er den 31.01. for gjeldende år.

Summen betales til: Avlsrådet for Grønlandshund, kontonr.: 5136.05.70030. NB! Husk å merke innbetalingen «Oppdretterlista 20XX». Samtidig sendes en epost med kontaktinformajson til grraadet@polarhund.no.

Oppdretterne på denne lista forplikter seg til å følge klubbens avslregler.

Har man et kull som ikke følger avlsreglene får man en advarsel, ved flere kull som ikke følger reglene fjernes man fra oppretterlista i 12 måneder.