Samojedhund

Oppdretterliste

Oppdretterne som står på denne listen er medlemmer i Norsk Polarhundklubb. Kull som er godkjent etter klubbens regler for avl og oppdrett finner du på
valpelista.

Oppdretterne er listet opp i alfabetisk rekkefølge

Kennel Belaya Moluca
Beate Larsen og Thomas Hjertenes
Røykenveien 393
1389 Heggedal
Tlf: Beate 412 21 652 / Thomas 469 16 116
Kennel.belaya.moluca@hjertenes.com

Kennel Bjervetun
Kristina M. Fremstad og Benedikte Jeanette Aas Fremstad
Kroerveien 25
1827 Hobøl
Tlf: 920 48 646
kmfr@online.no

Kennel Catch My Spirit
Kristin Lundin Lauritzen
Damli 7
1591 Sperrebotn
Tlf: 970 08 561
kristinlula@online.no

Kennel Chief Of Iroquoise
Lise Pedersen Rånes
Ola Setromsvei 12a
7024 Trondheim
Tlf: 950 22 980
lisepedersenraanes@gmail.com

Kennel CrystalClear
Gyrid Helèn Rønning
Skotselvveien 185
3302 HOKKSUND
Tlf: 984 49 009
ghroeska@online.no

Kennel Fannhvit
Line Buan
Buan gård
7320 Fannrem
Tlf: 970 85 954
buan.line@gmail.com

Kennel Grønnvinter
Laila og Magnus Nordås
Nordåsdalen 33
5235 Rådal
Tlf: Laila 414 05 825 / Magnus 952 38 711
norlaila@online.no

Kvitkrullen Kennel
Else og Bjørn Lasse Pettersen
Fogstadveien 2
3090 Hof
Tlf: 981 05 504 / 981 37 110
bjornlpettersen@gmail.com

Kennel Pilskaret
Vibeke og Stig Nather-Aafarli
Tjønngrenda 10
6683 Vågland
Tlf: 466 47 976
kennelpilskaret@gmail.com

Kennel Polarhaugen
Solfrid Bolkan Østvik
Lauvhammerhaugen 13
7820 Spillum
Tlf: 450 38 849
Solfrid.bolkan@ntebb.no

Kennel Polarhiet
Nina Kristin Eggen
Fremovegen 804
7540 Klæbu
Tlf: 930 08 988
polarhiet@hotmail.com

Polarjuvelens Kennel
Anette Granås Gyth og Gerd Granås
Liljeveien 11
8680 Trofors
Tlf: Gerd 402 34 158 / Anette 977 01 808
polarjuvelen@hotmail.com

Kennel Rajuma
Gro Moe-Gumø
Korbuveien 20
3614 Kongsberg
Tlf: 35 01 32 41 / 958 67 663
gro-m-gu@online.no

Kennel Rognhaugen
Regina Bock
Bryggevegen 143
2350 Nes/H.
Tlf: 995 31 466
rboc@online.no

Serako Maybtso Kennel
Erik og Manuela Holm Melby
Disenåvegen 1148
2150 Årnes
Tlf: 907 75 951 / 960 12 481
erik@whitejoy.no
/ manuela@whitejoy.no

Kennel Snødehulen
Marius Foldøy og Line Albertsen.
Risabergvegen 86,
4056 Tananger
Tlf: 458 50 046
snodehulen@gmail.com

Kennel Vinterborgen
Sissel Johnsen, Stein H. Vedal og Lena Blomli
Gosenveien 888
7717 Steinkjer
Tlf: 473 39 485 / 993 39 934
kennel@vinterborgen.com

Zicata Kennel
Janne Liljedahl
Fjellnærveien 42
2610 Mesnali
Tlf: 469 47 183 / 402 42 952
janne@zicata.com

Oppdrettere som ønsker å være med på denne listen betaler kr. 100,- pr. kalenderår. Betalingsfristen er den 31.01. for gjeldende år.

Summen betales til: Avlsrådet for Samojed, kontonr.: 5136.05.70030. NB! Husk å merke innbetalingen «Oppdretterlista 20XX». Samtidig sendes en epost med kontaktinformajson til saraadet@polarhund.no

Oppdretterne på denne lista forplikter seg til å følge klubbens avslregler.

Har man et kull som ikke følger avlsreglene får man en advarsel, ved flere kull som ikke følger reglene fjernes man fra oppretterlista i 12 måneder.