Samojedhund

RAS

Alle hunderaser skal ha sin egen skriftlige avlsstrategi (RAS) utviklet av raseklubbene. RAS skal si noe om rasens kvaliteter og fortrinn, så vl som definere avlsmessige utfordringer og forbedringspotensial. Målsetninger og beskrivelse av hvordan målene skal nås er en viktig del av RAS. Avlsrådet for samojed fikk ansvaret for å utarbeide en RAS for samojed høsten 2013. Vi har gjort vårt beste for å lage et faktabasert og relevant dokument. Revisjon av inneværende RAS skulle vært i 2018, men er utsatt fra NKK.

RAS skal bidra til tydelige definisjoner av målene raseklubbene har for rasen og være et verktøy for å sikre sunn hundeavl også i fremtiden.

Det har vært tatt stort hensyn til at det ferdige dokumentet skal være både informativt og etterrettelig i sitt innhold og brukervennlig i sin utforming og formulering. Mål og strategier skal være realistisk gjennomførbare.

Det overordnete mål for rasen samojedhund er å opprettholde en sterk, sunn og frisk brukshund i tråd med rasestandarden.

Les hele RAS her.