Yakutian Laika

Avlsregler

Rasen har foreløpig ikke egne avlsregler, men det er foreslått endringer og regler på Norsk Polarhundklubbs årsmøte 2021. Generelle regler og anbefalinger gjelder imidlertid også yakutian laika.

Foto: Aude Ferré

Krav til oppdretter

Avlsrådet kan og bør benyttes til innhenting av faktaopplysninger og til å bidra med råd til de oppdrettere som ønsker det. Oppdretteren er selv ansvarlig for å drive en forsvarlig avl og for det resultat som avlen frembringer.

  1. Avl og oppdrett skal foregå i henhold til Norsk Kennel klubb’s (NKK) etiske grunnregler for avl og oppdrett (se under). Oppdretter må være medlem av Norsk Polarhundklubb (NP) og ha betalt medlemsavgift for inneværende år.
  2. Oppdretter forplikter seg til å drive sitt oppdrett i samsvar med NP’s formålsparagraf for å bevare rasen og dens egenskaper. Oppdrettere skal lojalt følge de avlsrestriksjoner som til enhver tid gjelder for å redusere forekomsten av arvelige sykdommer.
  3. Oppdretter skal varsle paringer til avlsrådet, kullet kommer da på valpelisten. Hvis valpefødsel ikke er meldt avlsrådet innen 75 dager etter paringsdato strykes kullet fra listen.
  4. Oppdretter plikter å registrere valpene i NKK’s register eller et tilsvarende register godkjent av NKK innen 6 måneder etter fødselsdatoen.
  5. Dersom det av helt spesielle grunner er behov for å fravike NP’s regler for avl og oppdrett skal oppdretter/hannhundeier søke avlsrådet om dette i god tid før paring og vedlegge dokumentert begrunnelse. Evt. paringer må ikke foretas før det foreligger skriftlig dispensasjon fra avlsrådet. Styret er ankeinstans.

Linker

NKK’s etiske grunnregler for avl og oppdrett og FCI breeding rules:

Last ned pdf

Les mer hos NKK

Der ligger også linker til dispensasjonsskjema for mer enn 5 kull og tisper som er eldre enn 8 år.