Rasespesial – Rogaland

Velkommen til Covid-utstilling i Rogaland! Norsk Polarhundklubb ønsker velkommen til dobbelutstilling med stor-cert og valpeshow for rasene våre samojedhund, grønlandshund, yakutian laika og canadian eskimo dog.

Dato: 28. og 29. november 2020.
Sted: Sola hundesenter
Dommer lørdag: Jari Partanen
Dommer søndag: Rune Tyvold
Påmelding via NKKs dogweb.

Frister: ordinær/webfrist 31.10.20, Utsatt 02.11.20
Katalognummer sendes ut via NKKs dogweb.

Det kan dessverre ikke arrangeres «Barn og hund”, loddsalg eller kiosk i år pga Covid-19.
HUSK GYLDIG VAKSINASJONSATTEST. Alle hunder må ha IDdokument og gyldig vaksinasjonsattest, ikke eldre enn tre år, og ikke nyere enn to uker for førstegangs vaksinering.

Ingen hunder får komme inn på utstillingsområdet uten gyldige vaksinasjoner.Vi følger FHI og NKKs retningslinjer for Covid-19.Vi tilbakebetaler 75% av påmeldingsavgiften ved eventuell avlysning.

HJERTLIG VELKOMMEN!

Spørsmål kan rettes til Line H Albertsen
Mail: utstilling@polarhund.no Tlf: 415 21 847