Redaksjonen

Redaktør: Tone-Lise Vilje – p-posten@polarhund.no

Redaksjonsmedlem: Mari Nymoen
Redaksjonsmedlem: John Petter Nordbø
Grafisk designer: Elisabeth Høisveen
Trykkeri: Merkur Trykk