Rørosløpet 2019

Foto: Ukjent.

HVOR: Rørosløpet 2019 har base ved Vauldalen Fjellhotell. Bestilling av overnatting og bevertning gjøres direkte til Vauldalen. www.vauldalenfjellhotell.no

LØYPE: Rørosløpet er et to­dagers løp med distanse på 2 x 30 km. Løpet er åpent både for slede­ og nordisk stil.
Løypa går på snaufjellet og i fjellskog i området mellom Brekken og svenskegrensen. Så snart løypen er endelig avklart vil løypebeskrivelse være å finne på www.roroslopet.no.
Løpet kjøres etter NHFs regler.

Rørosløpet kvalifiserer til langdistansetest C i henhold til reglementet for Norsk Trekkhundchampionat for renrasede polarhunder.

SPANNKLASSER Senior slede 8­spann Senior slede 6­spann Senior slede 4­spann Junior slede opp til 6 hunder Junior/senior nordisk Rekruttklasse, se hjemmesiden for informasjon Turklasse 30 km uten tid

Egne spannklasser for RNB – registered nordic breed, RNB 1 for Siberian Husky og RNB2 for Alaskan Malamute,
Grønlandshund, Samojed og Canadian Eskimo Dog.

Vi trenger handlere og hjelpemannskap!! Har du lyst til å være med «bak kulissene» med alle mulige spennende oppgaver rundt rørosløpet 2019?? så ta kontakt med rita@wanvare.no Dette er frivillig arbeid med mening og masse frisk luft! Ideelt for hundeinterreserte og nysgjerrige på sporten. Støtt opp og ta kontakt. Vi trenger din hjelp. Vi kan love deg en super helg med mye moro.

I 2019 går løpet helgen etter Femundløpet. For interesserte er det dermed full mulighet til å oppleve masse flott hundesport i Rørosdistriktet fra 1.–10 februar!
Så merk datoene, og velkommen til ei flott polarhundhelg på Røros!

PÅMELDING Frist: 31.01.19
Gjøres helst pr e­post til roroslopet@polarhund.no
Benytt helst påmeldingsskjema som finnes på løpets hjemmeside.
Ved spørsmål kontakt Gisle Uren, mobil 917 27 477 Rita Lysholm, mobil 926 14 849
Arrangør Norsk Polarhundklubb avd. Midt­Norge Flere detaljer finner du på www.roroslopet.no