Rørosløpet 2020

Norsk Polarhundklubb avd. Midt-Norge inviterer til løp

 8.-9. februar

Hvor

Rørosløpet 2020 har base ved Vauldalen Fjellhotell. Bestilling av overnatting og bevertning gjøres direkte til Vauldalen. www.vauldalenfjellhotell.no

Løype
Rørosløpet er et to-dagers løp med distanse på 2 x 30 km. Løpet er åpent både for slede- og nordisk stil.

Det er også muligheter for å delta i turklasse 30 km, enspanntest 10 km og 10 km snørekjøring.

Løypa går på snaufjellet og i fjellskog i området mellom Brekken og svenskegrensen. Så snart løypen er endelig avklart vil løypebeskrivelse være å finne på www.roroslopet.no.

Løpet kjøres etter NHFs regler.

Rørosløpet kvalifiserer til langdistansetest C i henhold til reglementet for Norsk Trekkhundchampionat for renrasede polarhunder.

Spannklasser

Senior slede 8-spann

Senior slede 6-spann

Senior slede 4-spann

Junior slede opp til 6 hunder

Junior/senior nordisk

Rekruttklasse, se hjemmesiden for informasjon

Turklasse 30 km uten tid

Snørekjøring 10 km

Enspanntest 10 km kan tas begge dager (gjelder RNB 2)

Egne spannklasser for RNB – registered nordic breed, RNB 1 for Siberian Husky og RNB2 for Alaskan Malamute, Grønlandshund, Samojed og Canadian Eskimo Dog.

Påmelding

Frist: 25.01.20

Gjøres helst pr e-post til roroslopet@polarhund.no

Benytt helst påmeldingsskjema som finnes på løpets hjemmeside.

Ved spørsmål kontakt

Gisle Uren: 91727477

Rita Lysholm: 926 14 849

Håkon Holmli: 473 17.039

Arrangør

Norsk Polarhundklubb avd. Midt-Norge

Flere detaljer finner du på www.roroslopet.no