Rørosløpet

Når
9.- 10. februar 2019

Hvor
Rørosløpet 2019 har base ved Vauldalen Fjellhotell. Bestilling av overnatting og bevertning gjøres direkte til Vauldalen. www.vauldalenfjellhotell.no

Løype
Rørosløpet er et to-dagers løp med distanse på 2 x ca 30 km. Løpet er åpent både for slede- og nordisk stil.
Løypa går på snaufjellet og i fjellskog i området mellom Brekken og svenskegrensen. Så snart løypen er endelig avklart vil løypebeskrivelse være å finne på www.roroslopet.no.

Rørosløpet kvalifiserer til langdistansetest C  (grønlandshund og samojed) og til malamutetest 2 (alaskan malamute) i henhold til reglementet for Norsk Trekkhundchampionat.

Nytt av året er at vi også tilbyr en 10 km løype for de som ønsker å kjøre en kortere distanse. Det er mulighet for enspanntest (10 km på 1 time) begge dager.

Spannklasser

2×30 km
Senior slede 8-spann
Senior slede 6-spann
Senior slede 4-spann
Junior slede opp til 6 hunder
Junior/senior nordisk
Rekruttklasse, opptil 6 hunder (kjører 12–14 år som kjører i følge med voksen over 18 år.)
Turklasse 1-8 hunder, en eller begge dager.

10 km
Senior slede 4-spann

Junior slede opp til 4 hunder

Junior/senior nordisk

Rekruttklasse opp til 4 hunder (kjører 12–14 år som kjører i følge med voksen over 18 år.)

Enspanntest (for grønlandshund og samojed)
Malamutetest 1 (for alaskan malamute)
Snørekjøringsklasse

Spannklassene blir delt inn i gruppene Åpen (alle hunder), RNB1 (Siberian husky) og RNB2 (grønlandshund, samojed og alaskan malamute) i henhold til hundekjørerforbundets regler.

Påmelding
Gjøres helst pr e-post til roroslopet@polarhund.no
Benytt helst påmeldingsskjema som finnes på løpets hjemmeside.

Ved spørsmål kontakt
Gisle Uren, mob: 917 27 477
Rita Lysholm, mob: 926 14 849

Arrangør
Norsk Polarhundklubb avd. Midt-Norge
Flere detaljer finner du etter hvert på www.roroslopet.no