Rørosløpet

Når
18.- 19. februar 2017

Hvor
Rørosløpet 2017 har base ved Vauldalen Fjellhotell. Bestilling av overnatting og bevertning gjøres direkte til Vauldalen. www.vauldalenfjellhotell.no

Løype
Rørosløpet er et to-dagers løp med distanse på 2 x ca 30 km. Løpet er åpent både for slede- og nordisk stil.
Løypa går på snaufjellet og i fjellskog i området mellom Brekken og svenskegrensen. Så snart løypen er endelig avklart vil løypebeskrivelse være å finne på www.roroslopet.no.
Rørosløpet kvalifiserer til langdistansetest C i henhold til reglementet for Norsk Trekkhundchampionat.

Spannklasser
Senior slede 8-spann
Senior slede 6-spann
Senior slede 4-spann
Junior slede opp til 6 hunder
Junior/senior nordisk
Rekruttklasse, se hjemmesiden for informasjon

Turklasse 1-8 hunder, en eller begge dager.

Spannklassene blir delt inn i gruppene A, B og C i henhold til hundekjørerforbundets regler.

I 2017 går løpet helgen etter Femundløpet. For interesserte er det dermed full mulighet til å følge Femundløpet hele uken og selv kjøre Rørosløpet helgen etter.
Så merk datoene, og velkommen til ei flott polarhundhelg på Røros!

Påmelding
Gjøres helst pr e-post til roroslopet@polarhund.no
Benytt helst påmeldingsskjema som finnes på løpets hjemmeside.

Ved spørsmål kontakt
Håkon Holmli, mob: 473 17 039
Rita Lysholm, mob: 926 14 849

Arrangør
Norsk Polarhundklubb avd. Midt-Norge
Flere detaljer finner du etter hvert på www.roroslopet.no