Rørosløpet

Når
8.- 9. februar 2019

Hvor
Rørosløpet 2018 har base ved Vauldalen Fjellhotell. Bestilling av overnatting og bevertning gjøres direkte til Vauldalen. www.vauldalenfjellhotell.no

Løype
Rørosløpet er et to-dagers løp med distanse på 2 x ca 30 km. Løpet er åpent både for slede- og nordisk stil.
Løypa går på snaufjellet og i fjellskog i området mellom Brekken og svenskegrensen. Så snart løypen er endelig avklart vil løypebeskrivelse være å finne på www.roroslopet.no.
Rørosløpet kvalifiserer til langdistansetest C i henhold til reglementet for Norsk Trekkhundchampionat.

Spannklasser
Senior slede 8-spann
Senior slede 6-spann
Senior slede 4-spann
Junior slede opp til 6 hunder
Junior/senior nordisk
Rekruttklasse, opptil 6 hunder i følge med en voksen over 18 år

Turklasse 1-8 hunder, en eller begge dager.

Spannklassene blir delt inn i gruppene Åpen (alle hunder), RNB1 (Siberian husky) og RNB2 (grønlandshund, samojed og alaskan malamute) i henhold til hundekjørerforbundets regler.

I 2018 går løpet helgen før Femundløpet. For interesserte er det dermed full mulighet til å kjøre Rørosløpet og følge Femundløpet helgen etter.
Så merk datoene, og velkommen til ei flott polarhundhelg på Røros!

Påmelding
Gjøres helst pr e-post til roroslopet@polarhund.no
Benytt helst påmeldingsskjema som finnes på løpets hjemmeside.

Ved spørsmål kontakt
Gisle Uren, mob: 917 27 477
Rita Lysholm, mob: 926 14 849

Arrangør
Norsk Polarhundklubb avd. Midt-Norge
Flere detaljer finner du etter hvert på www.roroslopet.no