Påmelding/registration

Påmelding til Rørosløpet

Påmelding til Rørosløpet gjøres fortrinnsvis ved hjelp av påmeldingsskjemaet. Dette er et word dokument som fylles ut og med fordel omdøpes til å inneholde kjøreres navn før det returneres til roroslopet@polarhund.no

Startkontingent er:

2 x 30 km
Senior kr 650,-
Junior kr 450,- (15-18 år, dvs. fylt 15 år innen 31. desember samme år som løpet går.)
Rekrutt kr 300,- (Kjører under 15 år. Må kjøre i følge med en voksen gjennom hele løpet.)

1 x 10 km

Alle klasser kr 100,-

2 x 10 km

Alle klasser kr 150,-

Kun enspannstest/malemutetest 1 kr 50

Påmeldingsfrist: 25.januar 

Startkontingent betales direkte til Rørosløpets konto: 4202.28.39173
Påmeldingen er ikke gyldig før startkontingenten er betalt.

Bestilling av overnatting og middag
For de som ønsker å overnatte og spise på Vauldalen gjøres bestilling direkte til Vauldalen Fjellhotell (www.vauldalenfjellhotell.no). Telefon: 72 41 31 00

3-retters middag lørdag                                    NOK   xxx,-

Det er ikke noe problem å ha hund på rommet, men ta hensyn til neste gjest og ha hunden i bur.

Registration for Rørosløpet

Please register using this form. This is a word document to be filled out, renamed to include your name, and returned to roroslopet@polarhund.no

Starting fee is:
Senior: NOK 650,-
Junior: NOK 450,- (15-18 years of age, i.e. having turned 15 before December  31st the same year as the race is held.)
Recruit: NOK 300,- (Racer under 15 years. Must be accompanied by an adult during the entire race).

1 x 10 km

All kr 100,-

2 x 10 km

All kr 150,-

kun enspannstest/malemutetest 1 kr 50

Registration must be done before 25. January.

For foreign racers starting fee is to be paid in cash during registration before the drivers meeting. You are not fully registered until starting fee is paid.

Ordering accommodation’s and dinner

For those who wish to stay and eat at Vauldalen, booking has to be done directly to Vauldalen Fjellhotell (www.vauldalenfjellhotell.no). Phone +47 72 41 31 00.

We have been informed of the following prices (per night)

3-course dinner on Saturday NOK xx, –

Ved spørsmål kontakt / If you have questions contact:

Gisle Uren
Mobil/Mobile: (+47) 917 27 477