Påmelding/registration

Påmelding til Rørosløpet
Påmelding til Rørosløpet gjøres fortrinnsvis ved hjelp av påmeldingsskjemaet. Dette er et word dokument som fylles ut og med fordel omdøpes til å inneholde kjøreres navn før det returneres til roroslopet@polarhund.no

Startkontingent er:
2 x 30 km
Senior kr 750,-
Junior kr 500,- (15-18 år, dvs. fylt 15 år innen 31. desember samme år som løpet går.)
Rekrutt kr 300,- (Kjører under 15 år. Må kjøre i følge med en voksen gjennom hele løpet.)

1 x 10 km
Alle klasser kr 150,-

2 x 10 km
Alle klasser kr 200,-

Polarhundprøve 1/Malemutetest 1
kr 100

Påmeldingsfrist: 25.01.2021

Startkontingent betales direkte til Rørosløpets konto: 4202.28.39173
Påmeldingen er ikke gyldig før startkontingenten er betalt.

Bestilling av overnatting og middag
For de som ønsker å overnatte og spise på Vauldalen gjøres bestilling direkte til Vauldalen Fjellhotell (www.vauldalenfjellhotell.no). Telefon: 72 41 31 00

Registration for Rørosløpet
Please register using this form. This is a word document to be filled out, renamed to include your name, and returned to roroslopet@polarhund.no

Starting fee is:
2 x 30 km
Senior: NOK 750,-
Junior: NOK 500,- (15-18 years of age, i.e. having turned 15 before December  31st the same year as the race is held.)
Recruit: NOK 300,- (Racer under 15 years. Must be accompanied by an adult during the entire race).

1 x 10 km
All NOK 150,-

2 x 10 km
All NOK 200,-

Polarhundprøve 1/Malamutetest 1
NOK 100,-

Registration must be done before 25. January 2021

For foreign racers starting fee is to be paid in cash during registration before the drivers meeting. You are not fully registered until starting fee is paid.

Ordering accommodations and meals
For those who wish to stay and eat at Vauldalen, booking has to be done directly to Vauldalen Fjellhotell (www.vauldalenfjellhotell.no). Phone +47 72 41 31 00.

 

Ved spørsmål kontakt / If you have questions contact:
Gisle Uren: +47 91727477

Rita Lysholm: +47 926 14 849

Håkon Holmli: +47 473 17 039