Reglement

Alle klasser i Rørosløpet følger Norges Hundekjørerforbunds «Konkurransereglement og arrangementsreglement for hundekjøring – Alle grener»

Vekt: For alle klassene er det obligatorisk sikkerhetsutstyr som skal medbringes. For nordiskklassene er det ikke noe vektkrav utover medbragt utstyr. Vi minner om at for å få godkjent brukstester for de registrerte polare rasene kan raseklubbene ha egne vektkrav. Sjekk hva din raseklubb krever og få kontrollveid pulk/slede av arrangør både før og etter start.

Brukshundprøver: les mer om reglene på din raseklubbs hjemmesider.

Følgende utstyr er obligatorisk:
Bekledning for ekstreme forhold (enten på kjører eller i doning)
Telt/vindsekk
Vintersovepose
Liggeunderlag
Snøspade
Kart blir delt ut på kjøremøtet
Kompass
Førstehjelpsutstyr

Alder på kjører
Alle spannklasser i Rørosløpet følger aldersklassene gjeldende for Slede Mellomdistanse i Norges Hundekjørerforbunds reglement.

Senior: 18 år og eldre
Junior: 15-18 år
Rekrutt: 12-14 år (rekrutten skal kjøre i følge med ansvarlig voksen som er 18 år eller eldre.)
Turklasse: er åpen for senior, junior, og rekrutt i følge med voksen.

Alle aldre gjelder pr. definisjon den alder vedkommende har pr. 31.12 det året sesongen avsluttes.

Alder på hund
Hundens alder i alle klasser er minimum 18 mnd. Hundens alder må være oppnådd på løpets første dag. Det gis ingen dispensasjon på hundens alder. Utøver er personlig ansvarlig for at hunden(e) har fått tilstrekkelig trening i forhold til utvikling og alder, og for at hunden(e) er skikket til å gå den eller de distanser som hunden(e) skal konkurrere i.

Lisens
Kjørerne må ha gyldig startlisens fra Norges Hundekjørerforbund under løpet. Ulykkesforsikring er inkludert i startlisensen. For mer informasjon se:  http://www.sleddog.no/om-forbundet/lisenser/

En kan velge å kjøre med årslisens eller engangslisens.
Årslisens er gyldig fra betalingsdato til og med inneværende sesong/år, og fås ved henvendelse til egen trekkhundklubb eller til Norges Hundekjørerforbund i forkant av løpet. Dersom du har årslisens skal lisensnummeret oppgis ved påmelding.
Engangslisens gjelder kun for Rørosløpets to løpsdager (lørdag og søndag). Engangslisens kjøpes under innsjekking fredag kveld.
Prisen for engangslisens er kr 50 for utøvere 13-17 år, kr 200 for utøvere over 17 år.
Utøvere yngre enn 13 år betaler ikke lisens, men er dekket gjennom idrettens barneforsikring.