Sikkerhet

Om det oppstår skade/sykdom under løpet
Løypa går for det meste i fjellskog og snaufjell. Men det er kontakt med bilvei ved Brekken.
Vi har tilgjengelig snøscooter under løpet og kan hjelpe til ved problemer.

Mobildekning
Det er delvis mobildekning i området, men denne er ikke 100%.

Uvær
Det skal mye til før løpet blir stoppet pga. uvær. Kulde har tidligere aldri stoppet løpet. Det forventes at kjørerne kler og utstyrer seg etter forholdene.