Samojed – Helseundersøkelsen

Samojedeiere har gjennomført en stor helseundersøkelse utarbeidet av Frode Lingås og veterinærhøgskolen. Denne er nå avsluttet og vi har fått statistikker i retur som vi legger ut på hjemmesiden vår nå. Den konkluder med at rasen fremstår i hovedsak som en rase med god helse. Det er noen anmerkninger på fordøyelse men dette sees i mange raser. Videre sees en del anmerkninger på ledd/skjelett, hud luftveier, urinveisbetennelse og øyne. Få anmerkninger på atferdssiden men noen er sensitive for høye lyder. Vil du se mer om samojedens helse ligger hele undersøkelsen ute på klubbens hjemmeside. Det er bra å få fakta å jobbe videre med og vi vil takke alle som har vært med og gitt oss verdifull informasjon.

 

Samojed – helseundersøkelse 2016