Oppdretterliste

Oppdretterne som står på denne listen er medlemmer i Norsk Polarhundklubb. Kull som er godkjent etter klubbens regler for avl og oppdrett finner du på
valpelista.

Oppdretterne er listet opp i alfabetisk rekkefølge

Kennel Catch My Spirit
Kristin Lundin Laurtizen
Damli 7
1591 Sperrebotn
Tlf 970 08 561
kristinlula@online.no

Kennel Chief Of Iroquoise
Lise P Rånes
Ola Setromsvei 12a
7024 Trondheim
Tlf 950 22 980
lise_pedersen_raanes@hotmail.com

Kennel CrystalClear
Gyrid Helèn Rønning
Skotselvveien 185
3302 HOKKSUND
Tlf: 98449009
E-mail: ghroeska@online.no

Kennel Fannhvit
Line Buan
Buan gård
7320 Fannrem
Tlf 97085954
buan.line@gmail.com

Kennel Jeni-Jamal
Trine og Ellen Skavhaug
Stiklestad
7650 Verdal
93217625
elle-ska@online.no

Kjeborg’s Kennel
Borghild og Kjetil Hagen
Dalen Skoghem
67040 Åmotfors
Sverige
Tlf 47416708
post@samojeder.com

Kvitkrullen Kennel
Else og Bjørn Lasse Pettersen
Fogstadveien 2
3090 Hof
Tlf. 98105504 og 98137110
bjornlpettersen@gmail.com
https://www.kvitkrullenkennel.com

Kennel Nondagstind
Terje Lystad og Elin Lavold
Oddestemmen 6
4735 Evje
Tlf: 90631416
Mail: te-lyst@live.no

Kennel Grønnvinter
Nordås Laila og Magnus
Nordåsdalen 33
5235 Rådal
Tlf Laila 41405825/Magnus 95238711
norlaila@online.no

Kennel Pilskaret
Vibeke og Stig Nather-Aafarli
Tjønngrenda 10
6683 Vågland
Tlf 46647976
Mail: kennelpilskaret@gmail.com

Kennel Polarhaugen
Solfrid Bolkan Østvik
Lauvhammerhaugen 13
7820 Spillum
Tlf 45038849
Solfrid.bolkan@ntebb.no

Kennel Polarhiet
Nina Kristin Eggen
Fremovegen  804
7540 Klæbu
Tlf 93008988
polarhiet@hotmail.com

Polarjuvelens Kennel
Anette Granås Gyth og Gerd Granås
Liljeveien 11
8680 Trofors
Telefon: Gerd 40234158 /  Anette 97701808
polarjuvelen@hotmail.com

Kennel Rajuma
Gro Moe-Gumø
Korbuveien 20
3614 Kongsberg
Tlf 35013241 / 95867663
gro-m-gu@online.no

Serako Maybtso Kennel
Erik og Manuela Holm Melby
Disenåvegen 1148
2150 Årnes
Mobil: 90 77 59 51; 960 12 481
E-post: erik@whitejoy.no ; manuela@whitejoy.no

Kennel Rognhaugen
Regina Bock
Bryggevegen 143
2350 Nes/H.
Tel.: 99531466
rboc@online.no

Kennel Snødehulen
Marius Foldøy og Line Albertsen.
Risabergvegen 86,
4056 Tananger.
Tlf 45850046
Snodehulen@gmail.com

Kennel Urban Natives
Julia Sofie Sørum Bjørklund
Elvegata 5E 9008 Tromsø
Tlf: 97896349
juliasofiesb@hotmail.com

Kennel Vinterborgen
Sissel Johnsen,Stein H. Vedal og Lena Blomli
Gosenveien 888
7717 Steinkjer
Tlf 47339485 / 99339934
kennel@vinterborgen.com

Zicata Kennel
Janne Liljedahl
Fjellnærveien 42
2610 Mesnali
Tlf 62363028 / 46947183 / 40242952
janne@zicata.com

Oppdrettere som ønsker å være med på denne listen betaler kr. 100,- pr. kalenderår. Betalingsfristen er den 31.01. for gjeldende år.

Summen betales til: Avlsrådet for Samojed, kontonr.: 5136.05.70030. NB! Husk å merke innbetalingen  «Oppdretterlista 20XX». Samtidig sendes en epost med kontaktinformajson til saraadet@polarhund.no

Oppdretterne på denne lista forplikter seg til å følge klubbens avslregler.

Har man et kull som ikke følger avlsreglene får man en advarsel, ved flere kull som ikke følger reglene fjernes man fra oppretterlista i 12 måneder