Paring foretatt / planlagt

Ved registrering av planlagt paring eller gjennomført paring som skal legges ut på NP sine nettsider skal det brukes eget  skjema.

Valpene står på valpelista til de er 10 uker. Ønsker oppdretter at de fjernes før eller at de skal stå lenger er det bare å sende en mail til avlsrådene

Anbefalt valpepris på samojed kr . 15 000 – 16 000

(Noen oppdrettere tar et depositum som tilbakebetales når valpen er helsesjekket).

Norsk Polarhundklubb opererer med en veiledende valpepris for hver av sine raser. Denne prisen er utarbeidet av klubben i samarbeid med oppdrettere av rasen og er på et nivå som klubben og flertallet av oppdretterne er komfortable med. Prisen er veiledende og kun ment som en rettesnor valpekjøpere kan bruke som et utgangspunkt for hvilket prisnivå de kan forvente på valper av sin rase. Det vil alltid finnes oppdrettere som tar noe mer eller noe mindre enn veiledende pris.

Klubben oppfordrer i slike tilfeller valpekjøper til å undersøke med oppdretter hvorfor prisen avviker fra den veiledende og vurdere om dette er årsaker en er villig til å betale ekstra for. Det er viktig å være bevisst på at høyere pris ikke automatisk betyr at valpene er av en bedre kvalitet enn valper som selges til veiledende pris. Likeledes er det viktig at valpekjøper undersøker og reflekterer over grunnen til at valper selges til en lavere pris en veiledende pris.

Det selges i blant valper etter reinrasede hunder som ikke blir registrert i Norsk Kennel Klub (NKK) sitt register. Ofte er dette valper etter foreldre som ikke oppfyller nødvendige helsekrav eller andre formelle krav til å kunne avles på. Det kan også skyldes at oppdretter av økonomiske eller personlige årsaker velger å operere utenfor det regulerte NKK-systemet. Norsk Polarhundklubb fraråder sterkt kjøp av slike uregistrerte valper fordi dette kan medføre en vesentlig ulempe for kjøper av hundene i fremtiden. For det første har en liten eller ingen oversikt over foreldrenes helsetilstand og hvilke mulige arvelige sykdommer som kan gis videre til valpene. En kan risikere å betale en høy pris for det som viser seg å være en fysisk syk eller mentalt uegnet hund. Uregistrerte hunder gis heller ikke mulighet til å delta på bruksprøver eller utstillinger i regi av NKK, Norsk Polarhundklubb eller andre samarbeidende klubber. Uregistrerte valper kan aldri registreres senere i livet og det vil dermed aldri være mulig å benytte hunden i ordinær avl, uansett hvor gode egenskaper den måtte inneha.

Kjøp av valp er en privat handel mellom kun to parter; selger og kjøper. Norsk Polarhundklubb er ikke part i eller har ansvar i noen form i en slik handel.

Norsk Polarhundklubb har avlsregler som gjelder for å få stå på klubbens valpeliste. Vi oppfordrer alle oppdrettere til å følge disse, men det er ingen garanti at alle kull som oppdrettere som står på oppdretterlisten har blir godkjente.

I tillegg til at foreldredyrene skal være friske og ha et godt rasetypisk temperament, noe oppdretter selv må være ærlig om er kravene klubben sjekker som følger:

 1. Foreldrene skal ha sjekket hoftene (HD-røntget) med resultat A eller B som betyr at de har friske hofter.
 2. Foreldrene skal minimum ha premieringen ”good” fra utstilling, noe som beskrives som følger: ” Hund som tilsvarer rasens standard og hvis eksteriøre feil er av mindre fremtredende karakter.”
 3. Rasespesifikke krav for samojed:
  1. Alle avlsdyr skal ha gjennomført gonioskopi ved paringstidspunkt. Attesten skal ikke være eldre enn 3 år. (Gonioskopi anbefales hvert 3.år eller ved 1, 4 og 7 års alder fra øyelyserne).Vi råder alle til å følge øyelysernes anbefalinger som er følgende:
   • Mild/Moderat grad: Kan brukes i avl, men det anbefales paring med hund fri for lidelsen.
   • Uttalt grad: Bør ikke brukes i avl. Det er en sammenheng mellom gonioskopifunn og risiko for å utvikle glaukom. Dvs. at anlegg for unormalt avløp kan bringes videre til avkommet. En bør unngå å pare hunder fra to linjer hvor primært glaukom forekommer. Hunder med primært glaukom bør ikke brukes i avl.

   Vi vil likevel godkjenne kull på valpelista i 2020-21 hvor resultatene av gonioskopi på foreldredyr er som følger:

   Mild kan brukes mot mild og fri

   Moderat kan brukes mot fri, max 2 ganger pr. hund mot mild

   Uttalt uten anmerkning på ICA kan brukes max 2 ganger pr. hund mot hund sjekket fri siste 12 mnd. Avkom skal sjekkes ved 12-18 mnd. alder. Dette skal spesifiseres i kjøpekontrakt.

Du vil kunne finne kull annonsert på finn.no eller andre steder som ikke fyller klubbens krav. Vi anbefaler deg selvfølgelig å kjøpe valp fra kull som står på valpelisten, da vet du at de fyller våre minstekrav. Helseattest, chipmerking og registrering i NKK bør være med i prisen.

For å se alle våre avlsregler se link her: https://www.polarhund.no/samojed/regler-for-avl-og-oppdrett/

NKK’s etiske grunnregler for avl og oppdrett og FCI breeding rules:
https://www.nkk.no/getfile.php/13278450-1536735722/Dokumenter/Helse/Etiske%20retningslinjer%20avl%20og%20oppdrett%20-%20Juni%202018.pdf

Liste over øyelysere på hund i Norge og øyelysernes anbefalinger ligger på denne linken:
https://www.vetnett.no/getfile.php/132097-1574253205/Dokumenter/Spesialistudanning/%C3%98yelysere/Avslanbefalinger%20revidert%202018-3.pdf?fbclid=IwAR2AouTtvcpKaxuw_wy9ZwCso-e-SKqbkGCtr9Tz-n09HCTlVmi4Du0_jXE

Standardkontrakter

NP har fått utarbeidet standardkontrakter for fôrvertavtaler og sameieavtaler for begge raser og begge kjønn. Kontraktene har utgangspunkt i NKKs avtaler, men er tilpasset våre raser og deres populasjon. Avtalene er endelig utformet, kvalitetssikret og godkjent av senior manager Ina Wikborg Todal i Deloitte.

Vi håper kontraktene kan bidra til et mer profesjonelt og balansert forhold mellom partene som inngår slike avtaler.

Sameieavtale hannhund NP
Sameieavtale tispe NP
Forvertavtale NP