Samojedhunden – En praktbok av Eivind Mjærum og Ole Johan Sætre

Samojedhunden
En praktbok av Eivind Mjærum og Ole Johan Sætre.

Nå ferdig trykket i 2. opplag og klar til salg fra Norsk Polarhundklubb.

Boken handler om samojeden – dens fortid, nåtid og fremtid, dens bruksområder og egenskaper. Men den handler også om allsidig friluftsliv med hund hele året, har fornøyelige anekdoter, bilder og opptegnelser.

Boken kan bestilles på:
leder@polarhund.no
Pris medlemmer: 450,-
Pris ikke-medlemmer: 500,-
Pris ved bestilling av 10 bøker eller flere: 400,-
Prisene er eks frakt.

Frakt er pr dags dato 170kr for en bok. Ved flere bøker så send en henvendelse på mail.

Send mail med navn, adresse og mobilnummer (for ankomstmelding)
Boken betales på 1503.12.77466. Merk betalingen Samojedboken og navn på den som bestiller hvis dette ikke samsvarer med eier av konto det betales fra.

Boken vil også selges på alle klubbens samlinger, utstillinger og løp!

Samojeden – nå mellom to permer!